นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๑ ฉบับที่ ๗๑๙


ฉบับเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
ภาพปก : การฝึกผสม ADMM-Plus 2016
จุดเริ่มต้นของความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บทความที่น่าสนใจ

สงครามทางเรือ
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธวงศ์

นำเสนอ ตอนที่ ๔ สงครามทางเรือในบริบทของยุทธศาสตร์ทางทะเลของสำนักคิดต่าง ๆ

ไททานิก (Titanic) : บิสมาร์ค (Bismarck)
ความเหมือนบนความแตกต่าง

โดย พล.ร.อ.สามารถ จำปีรัตน์


บทวิเคราะห์เรื่องราวของเรือที่มีชื่อเสียงก้องโลกสองลำที่ถูกสร้างในปีที่ต่างกัน และเป็นเรือที่ถูกกล่าวขานว่า “ไม่มีวันจม” เนื่องจากความใหญ่โตของเรือทั้งสองลำ แต่เรือทั้งสองลำนี้ออกเดินทางครั้งแรกก็ต้องจมลง มันคือสิ่งที่เหมือนกัน แต่ภารกิจหน้าที่และระยะเวลาการจมนั้นแตกต่างกัน เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามได้ครับ โดยฉบับนี้เสนอเป็นตอนแรก

เมื่ออังกฤษทุบหม้อข้าวในสงครามเกาะฟอล์คแลนด์
โดย ร.อ.ไพฑูรย์ ทรงหยง

นำเสนอ กรณีพิพาทของหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ระหว่างประเทศอาร์เจนตินากับอังกฤษ ในปี พ.ศ.๒๕๒๕ ที่อังกฤษต้องทุ่มงบประมาณเพื่อการสงครามครั้งนี้อย่างมหาศาลแบบที่ต้องทุบหม้อข้าวตัวเองเพื่อชัยชนะเท่านั้น โดยฉบับนี้เสนอต่อจากฉบับที่แล้ว

กองเรือกระจิริดกับภารกิจอันยิ่งใหญ่
โดย กลน.กร.

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาและภารกิจของหน่วย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กลน.กร. โดยฉบับนี้เสนอต่อจากฉบับที่แล้ว

การฝึกผสม ADMM-Plus 2016
จุดเริ่มต้นของความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดย กยฝ.กร.

นำเสนอ การปฏิบัติการทางเรือในการตรวจค้นจับกุมเรือเดินทะเลที่กระทำผิดกฎหมาย การปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือและอากาศยาน การฝึกร่วมของชุดปฏิบัติการพิเศษ โดยมีชาติในประชาคมอาเซียนและประเทศคู่เจรจาเข้าร่วมการฝึกครั้งนี้
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ