นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๕ ฉบับที่ ๗๗๗


ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
ภาพปก : วันคล้ายวันสถาปนา กองการฝึก กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๗๙ ปี
บทความที่น่าสนใจ

วันคล้ายวันสถาปนา กองการฝึก กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๗๙ ปี
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ ประวัติความเป็นมา ภารกิจหน้าที่ และวิสัยทัศน์ของหน่วย รวมทั้งการดำเนินการสำคัญที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

สถานที่เฝ้าระวังสังเกตอาการกองเรือยุทธการ
โดย น.ท.ศราวุธ ทองยิ่ง

นำเสนอ สถานที่เฝ้าระวังสังเกตอาการกองเรือยุทธการ เพื่อเป็นสถานที่เฝ้าระวังสังเกตอาการกำลังพลกลุ่มเสี่ยงของ กร. และประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

มองอนาคต “ชุดกะลาสี” ของราชนาวีไทย
โดย พล.ร.อ.สามารถ จำปีรัตน์

นำเสนอ ความเป็นเอกลักษณ์ของชุดกะลาสี ซึ่งเป็นชุดเครื่องแบบสากลของทหารเรือทั่วโลก ฉบับนี้เสนอเป็นตอนจบ

7 คาบสมุทร
โดย น.อ.สงวนศักดิ์ บรรจง

นำเสนอ การฝึกป้องกันประเทศร่วมกัน ๕ ชาติ ประกอบด้วย สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโร์ โดยใช้พื้นที่ฝึกในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก บริเวณทะเลจีนใต้
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ