นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๕ ฉบับที่ ๗๖๘


ฉบับเดือน กันยายน ๒๕๖๓
ภาพปก : เรือดำน้ำ อาวุธที่ต้อง คร้ามเกรง
บทความที่น่าสนใจ

วันเรือดำน้ำ
โดย กดน.กร.

นำเสนอ เรื่องราวความสามารถของกำลังพลประจำเรือเรือดำน้ำ ชุด ร.ล.มัจฉาณุ ที่ได้นำเรือทั้ง ๔ ลำ จากญี่ปุ่น เดินทางกลับไทยได้อย่างปลอดภัยด้วยความห้าวหาญ และส่วนสำคัญในการช่วยปกป้องอธิปไตยของชาติในสงครามอินโดจีนได้เป็นอย่างดี อันเป็นตัวอย่างของความกล้าหาญ ความเสียสละ ที่ทหารเรือรุ่นหลังจะต้องจดจำ และระลึกถึงไม่เสื่อมคลาย

เรือดำน้ำ อาวุธที่ต้อง คร้ามเกรง
โดย พล.ร.อ.สามารถ จำปีรัตน์

นำเสนอ อานุภาพอันน่ากลัวของเรือดำน้ำที่เปรียบเสมือนภัยมืดไม่เห็นตัว และนับเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงทางทะเลที่เราไม่ควรมองข้าม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น
โดย กฝล.กฝร.

นำเสนอ ความรู้เกี่ยวกับสารประกอบชนิดต่าง ๆ ของน้ำมันหล่อลื่น ที่มีส่วนสำคัญช่วยให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อผมได้ไปรับเรือที่อเมริกา
โดย SAMMY 462

นำเสนอ เรื่องราวจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการเป็นกำลังพลรับเรือพุทธเลิศหล้านภาลัย จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งฉบับนี้เสนอเป็นตอนจบ

กองทัพอาเซียนกับสงครามโรค โควิด-๑๙
โดย น.อ.สงวนศักดิ์ บรรจง

นำเสนอ สถานการณ์โควิด-๑๙ ของกองทัพเวียดนาม
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ