นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๕ ฉบับที่ ๗๗๓


ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ภาพปก : วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันทหารผ่านศึก”
เพื่อเป็นการแสดงความคารวะต่อดวงวิญญาณของเหล่านักรบผู้กล้าที่พลีชีพ
เพื่อปกป้องความเป็นเอกราชและอธิปไตยของชาติไว้ ให้คงอยู่ตราบจนทุกวันนี้
บทความที่น่าสนใจ

ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
โดย กองฝึกเดินเรือ และการเรือ

นำเสนอ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นโมเดลต้นแบบโดยเป็นการน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้บริหารจัดการน้ำและพื้นที่ทำการเกษตร โดยมุ่งหวังที่จะสร้างจุดเปลี่ยนให้กับชุมชน

“ชวนปลูกผักกินเอง ช่วงเก็บตัวอยู่บ้าน ในภาวะวิกฤต COVID – 19"
โดย น.ท.ศราวุธ ทองยิ่ง

นำเสนอ การปลูกผักไว้กินเอง ช่วยประหยัดค่าอาหารได้ตลอดทั้งปี เมื่อยิ่งปลูกก็จะยิ่งงอกงาม นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารการกินได้แล้ว เรายังได้งานอดิเรกใหม่เพิ่มขึ้นด้วย

“วันสถาปนากองเรือตรวจอ่าว ครบรอบ ๖๘ ปี”
โดย กตอ.กร.

นำเสนอ ประวัติความเป็นมา และการปฏิบัติที่สำคัญที่ผ่านมา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

“ไบโอดีเซล B10 ดีเซลเกรดพื้นฐาน”
โดย กฝล.กฝร.

นำเสนอ น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่ผลิตจากน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์ นำมาผ่านกระบวนการทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ ที่เรียกว่า “ไบโอดีเซล”

“IMO 2020 ความท้าทายใหม่ของเรือเดินสมุทรไทย”
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ เกี่ยวกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล

“เล่นละครซื้อเรือรบ"
โดย พล.ร.ท.พัน รักแก้ว

นำเสนอ เรื่องราวในอดีตของการเรี่ยไรเงินทั่วราชอาณาจักร เพื่อเป็นทุนในการจัดซื้อ ร.ล.พระร่วง แล้วหนึ่งในวิธีการเรี่ยไรเงินคือ การแสดงละครหาเงินเพื่อซื้อเรือรบ
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ