นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๕ ฉบับที่ ๗๖๙


ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

ภาพปก : อุทยานประวัติศาสตร์ เรือของพ่อ
เรือ ต.๙๑
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
บทความที่น่าสนใจ

เรือของพ่อ “เรือ ต.๙๑
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ จึงได้นำ เรือ ต.91 ที่ปลดระวางประจำการมาอนุรักษ์จัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อ “เรือ ต.91” ณ บริเวณอ่าวดงตาล รวมทั้งพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อกองทัพเรือ

เรือยกพลขึ้นบกจู่โจม ยูเอสเอส บอนโฮมม์ ริชาร์ด (USS Bonhomme Richard - LHD 6) กองทัพเรือสหรัฐฯไฟไหม้
โดย น.อ.สงวนศักดิ์ บรรจง

นำเสนอ เหตุการณ์เรือยกพลขึ้นบกจู่โจม ของ ทร.สหรัฐฯ ไฟไหม้ ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา

การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ DAMAGE AND NEEDS ASSESSMENT: DANA แสงนำทางความช่วยเหลือ
โดย SAR MAN

นำเสนอ การปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธรณภัยของระดับหน่วยปฏิบัติต่างๆ ของแต่ประเทศ ได้นำไปเป็นมาตรฐานการปฏิบัติต่อไป
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ