นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๕ ฉบับที่ ๗๗๑


ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
ภาพปก : ๙๗ ปี กับภารกิจที่ยิ่งใหญ่และความภาคภูมิใจของ
กองเรือยุทธการ
บทความที่น่าสนใจ

๙๗ ปี กับภารกิจที่ยิ่งใหญ่และความภาคภูมิใจของ กองเรือยุทธการ
โดย น.ท.ธิติพันธ์ รื่นระวัฒน์

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาของ กองเรือยุทธการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๙๗ ปี

กว่าจะเป็นทุ่นระเบิด Mi9
โดย กทบ.กร.

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาของการทำสงครามทุ่นระเบิด มาจนถึงผลงานวิจัยด้านสงครามทุ่นระเบิดมาประยุกต์ใช้งานจริง ได้แก่โครงการวิจัย ทุ่นระเบิดทอดประจำที่ปราบเรือดำน้ำ และโครงการวิจัยทุ่นระเบิดล่องหน ...

เทคโนโลยีเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริงในภารกิจทางทหาร
โดย ว่าที่ น.ท.ศราวุธ ทองยิ่ง

นำเสนอ การนำเทคโนโลยีเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริงมาใช้ในการฝึกและการจำลองการฝึกเสมือนจริงทางทหารที่ได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัยสมจริงมากยิ่งขึ้น

ผู้บังคับการเรือมือใหม่
โดย น.ท.วีรุตม์ ฉายะจินดา

นำเสนอ เรื่องราวจากประสบการณ์จริงที่ได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผู้บังคับเรือ ครั้งแรก บน ร.ล.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นเรือที่เพิ่งได้รับการต่อใหม่ พร้อมกับกำลังพลรับเรือชุดใหม่ที่ต้องมาปฏิบัติภารกิจร่วมกันเป็นครั้งแรก

มาเรียนหลักสูตรกวาด-ล่าทำลายทุ่นระเบิด (ประทวน กันเถอะ)
โดย กฝป.กฝร.

นำเสนอ รูปแบบของการฝึกอบรมหลักสูตร กวาด-ล่าทำลายทุ่นระเบิด (ประทวน) ที่มีการเปิดอบรมของ กองการฝึก กองเรือยุทธการ
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ