นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๕ ฉบับที่ ๗๗๒


ฉบับเดือน มกราคม ๒๕๖๔
ภาพปก : ๑๗ มกราคม วันวีรชนกองทัพเรือ เป็นวันที่กองทัพเรือไทยทำการรบกับเรือรบฝรั่งเศส
ใน “ยุทธนาวีที่เกาะช้าง” และวันที่ ๑๘ มกราคม วันกองทัพไทย
บทความที่น่าสนใจ

“กองเรือฟริเกตที่ ๑ ครบรอบ ๖๘ ปี”
โดย กฟก.๑.กร.

นำเสนอ ประวัติความเป็นมา และการปฏิบัติที่สำคัญที่ผ่านมา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

"๒๘ ปี กองเรือฟริเกตที่ ๒"
โดย กฟก.๒ กร.

นำเสนอ ประวัติความเป็นมา และการปฏิบัติที่สำคัญที่ผ่านมา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

"ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีมในเรือดำน้ำ"
โดย น.ท.สุระ บรรจจิตร

นำเสนอ ประสบการณ์จากของการปฏิบัติงานในเรือดำน้ำ และภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีมในเรือดำน้ำ

"ใกล้รุ่ง จะมีเหตุการณ์"
โดย พล.ร.ท.พัน รักแก้ว

นำเสนอ เหตุการณ์ในอดีตที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเช้า จึงมีคำเตือน “ให้ระวังตัว จะมีเหตุการณ์”

“ผู้บังคับการเรือมือใหม่"
โดย น.ท.วีรุตม์ ฉายะจินดา

นำเสนอ เรื่องราวจากประสบการณ์จริงที่ได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผู้บังคับเรือ ครั้งแรก บน ร.ล.ประจวบคีรีขันธ์ ...นำเสนอเป็นตอนจบ
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ