นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๕ ฉบับที่ ๗๖๗


ฉบับเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
ภาพปก : เมื่อผมได้ไปรับเรือที่อเมริกา
เรือหลวงพุทธเลิศเหล้านภาลัย
บทความที่น่าสนใจ

พิธีปล่อย เมื่อผมได้ไปรับเรือที่อเมริกา
โดย SAMMY 462

นำเสนอ เรื่องราวจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการเป็นกำลังพลรับ ร.ล.พุทธเลิศเหล้านภาลัย จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งฉบับนี้เสนอเป็นตอนแรก

เทคนิคเลือกน้ำมันเครื่องให้ถูก
โดย กฝล.กฝร.

นำเสนอ เกี่ยวกับการเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นอย่างไรให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์

หมู่เรือสำรวจและรวบรวมข้อมูลทางยุทธการ กองเรือทุ่นระเบิด
โดย กทบ.กร.

นำเสนอ การปฏิบัติงานสำรวจของหมู่เรือสำรวจของกองเรือทุ่นระเบิด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)

วินัยทหาร ข้อ ๑๐...?
โดย คุณวินัย

นำเสนอ วินัยข้อที่ ๑๐ คือ "ให้ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของความต้องการของตัวเราเอง"...

กองทัพอาเซียนกับสงครามโรค โควิด-๑๙
โดย น.อ.สงวนศักดิ์ บรรจง

นำเสนอ สถานการณ์โควิด-๑๙ ของกองทัพสิงคโปร์...(ตอนที่ ๕)
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ