นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๕ ฉบับที่ ๗๗๐


ฉบับเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ภาพปก : ๒๐ พฤศจิกายน
"วันกองทัพเรือ"
บทความที่น่าสนใจ

การจัดแข่งขันกีฬาวิถีใหม่ในยุคโควิด-19
โดย น.ท.ศราวุธ ทองยิ่ง

นำเสนอ การจัดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยการวางมาตรการต่าง ๆ ในการจัดแข่งขัน เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คนเรือกับเงินเพิ่มประจำตำแหน่งพิเศษสำหรับทหารหน่วยเรือ (พ.น.ร.: SEA RATE)
โดย น.ท.ศราวุธ ทองยิ่ง

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาของเงินประจำตำแหน่งพิเศษสำหรับทหารหน่วยเรือ หรือ SEA RATE ว่ามีความเป็นมาอย่างไร

มาเรียนหลักสูตรกวาด-ล่าทำลายทุ่นระเบิด (ประทวน) กันเถอะ
โดย กฝป.กฝร.

นำเสนอ รูปแบบของการฝึกอบรมหลักสูตร กวาด-ล่าทำลายทุ่นระเบิด (ประทวน) ที่มีการเปิดอบรมของ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ฉบับนี้เสนอเป็นตอนแรก

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น
โดย ศยก.กฝย.กฝร.

นำเสนอ เกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งในชีวิตประจำวัน และในการเดินเรือ รวมทั้งในด้านการทหาร

๗ คราบสมุทร
โดย น.อ.สงวนศักดิ์ บรรจง

นำเสนอ เรื่องของเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเทคโนโลยีกึ่งล่องหนของกองทัพเรือฟิลิปปินส์ การพัฒนาฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชา และฝึกร่วมจตุรมิตร "มาลาบาร์ ๒๐๒๐" (Malabar 2020") ในอ่าวเบงกอล
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ