ศูนย์กลางความรู้ด้านการปฏิบัติการทางเรือ เป็นคลังความรู้เพื่อขับเคลื่อน กองเรือยุทธการ สู่องค์กรที่เป็นเลิศ

เอกสารอ้างอิง : VIDEO

สืบค้น

พบทั้งหมด 12 รายการ หน้าที่ : 1 2 ถัดไป

1.การถ่ายน้ำมันเสียออกจากห้องแคร็งค์โดยการใช้ Eductor สูบน้ำท้องเรืออ่านแล้ว [312] ครั้ง
      เป็นเทคนิคและประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน มาพัฒนาในเรื่องการสูบน้ำท้องเรือ มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
2.การเกยหาดของเรือระบายพลขนาดใหญ่อ่านแล้ว [311] ครั้ง
      การปฏิบัติการเกยหาดเป็นศาสตร์การปฏิบัติการของเรือยกพลขึ้นบก และเรือระบายพล สำหรับการเกยหาดนั้นองค์ประกอบที่สำคัญคือ พื้นที่หาดที่เกย ลักษณะพื้นท้องทะเล และแนวการยุทธ์หน้าหาด ส่วนใหญ่แล้วการเกยหาดนั้นขึ้นอยู่กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
3.เทคนิคการยืดอายุสายไฟและสายน้ำไม่ให้ชำรุดเมื่อรถวิ่งทับผ่านอ่านแล้ว [335] ครั้ง
      เป็นการนำเชือกวางเสริมคู่กับสายไฟและสายน้ำ ช่วยป้องกันการถูกยานพาหนะที่ขับผ่านไปมาขับทับสาย
4.เทคนิคการตั้งลิ้นเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 4 สูบโดยหมุนเครื่อง 1 รอบอ่านแล้ว [428] ครั้ง
      การซ่อมบำรุงของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ
5.การเคลือบและดูแลรักษากระเบื้องยางอ่านแล้ว [871] ครั้ง
      เป็นเอกสารคู่มือบรรยายถึงเทคนิคและรายละเอียดต่าง ๆ ในการเคลือบเงา และดูแลรักษากระเบื้องยาง
6.เทคนิคการยิง K-GUNอ่านแล้ว [527] ครั้ง
      เป็นการนำเทคนิคบางประการเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่นปลอดภัย
7.การสาทิตการกวาดทุ่นระเบิดจริงในทะเลอ่านแล้ว [303] ครั้ง
      องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน กรณีที่ต้องปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดทอดประจำที่ แบบเขาสวิตช์ประกอบสายดักล่าง
8.การแก้ไขปัญหาสายสูบตันอ่านแล้ว [295] ครั้ง
      เป็นการแก้ไขอุปกรณ์ที่ชำรุดเพื่อให้อุปกรณ์สามารถใช้ราชการได้ชั่วคราว ระหว่างที่รอเบิกใหม่
9.ปืน 76/62 มม. ออโตเมลาราอ่านแล้ว [887] ครั้ง
      อธิบายถึงเทคนิคการล้างกระบอกปืน การถอนลูกปืน เพื่อไม่ให้กระสุนค้างในลำกล้อง กรณีปืนด้าน การดูแลรักษาไม่ให้ยางแผ่นกั้นลูกเลื่อนชำรุดก่อนกำหนด
10.เทคนิคการนำ packing ทองแดงเก่ามาใช้ใหม่อ่านแล้ว [335] ครั้ง
      เป็นเทคนิคในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อ packing ทองแดงชำรุด และไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้อย่างทันที

พบทั้งหมด 12 รายการ หน้าที่ : 1 2 ถัดไป
เอกสารอ้างอิงกองทัพเรือ ที่มีชั้นความลับ ตั้งแต่ "ลับ" ขึ้นไป
กรุณาติดต่อ ร.ต.พัสกร เพิ่มมี ประจำแผนกตรวจและประเมินผลการฝึก กพป. กฝร. โทร.02 475 7380 ต่อ 72330, 72725

องค์ความรู้ด้านปฏิบัติการทางเรือ
Web Links
ภายในกองเรือยุทธการ ภายในกองทัพเรือ ภายนอกกองทัพเรือ