ศูนย์กลางความรู้ด้านการปฏิบัติการทางเรือ เป็นคลังความรู้เพื่อขับเคลื่อน กองเรือยุทธการ สู่องค์กรที่เป็นเลิศ
คลังความรู้ : การเตรียมกำลังทางเรือ
สืบค้น
รายการ ปี หน่วยงาน กลุ่ม -
1.การติดตั้ง และการยิงอาวุธปล่อยนำวิถีฮาร์พูน ด้วย บ.ตผ.1 (T-27 MK 200) 2553 กบร. การเตรียมกำลัง
2.เทคนิคการลดเวลาของระบบควบคุมและสั่งจักรของเรือชุด ร.ล.ตาปี 2553 กฟก.1 การเตรียมกำลัง
3.ระบบผนึกน้ำป้องกันความเสียหาย 2553 กตอ. การเตรียมกำลัง
4.เทคนิคการนำเรือเข้าท่าเรือ 2553 กยฝ. ผิวน้ำ
5.ปืนหลักของกองเรือตรวจอ่าว 2553 กตอ. ผิวน้ำ
6.ระบบส่งค่าเป้าอัตโนมัติสำหรับโปรแกรมควบคุมการยิงปืน 76/50 มม. 2553 กตอ. ผิวน้ำ
7.ระบบสนับสนุนการนำเรือและศูนย์ยุทธการ 2553 กตอ. ผิวน้ำ
8.การเตรียมการใช้ยานล่าทำลายทุ่นระเบิด 2553 กทบ. ใต้น้ำ
9.การเตรียมทุ่นหมายเขตแบบ 3 2553 กทบ. ใต้น้ำ
10.เทคนิคการทดลองโซนาร์ลากท้ายโดยไม่ต้องออกเรือ 2553 กฟก.1 ใต้น้ำ
11.การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเครื่องยนต์ติดท้าย (mercury) 2554 กลน. การเตรียมกำลัง
12.การดับเพลิงในห้องอับอากาศ 2554 กฝร. การเตรียมกำลัง
13.การป้องกันเรือจู่โจมลำน้ำจมเมื่อประสบเหตุท้องเรือแตกหรือทะลุ 2554 กลน. การเตรียมกำลัง
14.การจัดชุดควบคุมอากาศยานนอกพื้นที่ กบร. 2554 กบร. อากาศ
15.การเก็บปล่อยเครื่องกวาด MS160 และการปล่อยเก็บทุ่นหมายเขต Short Scope buoy 2554 กทบ. ใต้น้ำ
16.การควบคุมการดำน้ำแบบวงจรปิด 2554 นสร. ใต้น้ำ
17.การปล่อยเครื่องกวาดแบบ SDG 31 2554 กทบ. ใต้น้ำ
18.ระบบอำนวยการรบเสริมของเรือฟริเกต ชุด ร.ล.เจ้าพระยา 2554 กฟก.2 3 มิติ
19.การตั้งลิ้นเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 4 สูบโดยหมุนเครื่อง 1 รอบ 2555 กฝร. การเตรียมกำลัง
20.การถ่ายน้ำมันเสียออกจากห้องแคร็งค์โดยการใช้ Eductor สูบน้ำท้องเรือ 2555 กตอ. การเตรียมกำลัง
21.อุปกรณ์เร่งความเร็วรอบเครื่องจักร MTU 538 2555 กตอ. การเตรียมกำลัง
22.การเกยหาดของเรือ รพญ. ที่หาดขลอดการเคลื่อนกําลังจากเรือสู่ฝั่ง 2555 กยพ. ผิวน้ำ
23.เทคนิคการแก้ไขข้อขัดข้องปืน 76/62 ออโตเมลารา 2555 กฝร. ผิวน้ำ
24.เทคนิคการยิง K-Gun 2555 กฟก.1 ผิวน้ำ
25.การเก็บกู้ทุ่นระเบิดทอดประจําที่ แบบเขาสวิตช์ ประกอบสายดักล่าง 2555 กทบ. ใต้น้ำ
26.การขัดสนิมภายในรูกากบาทเกี่ยวโซ่บนพื้นเรือ 2556 กบฮ. การเตรียมกำลัง
27.การจัดการระบบฐานข้อมูล ร.ล.อุดมเดช 2556 กตอ. การเตรียมกำลัง
28.การดูแลรักษาสาย นม.ชพ. เครื่องยนต์ติดท้ายให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น 2556 กลน. การเตรียมกำลัง
29.การตรวจสอบการทำงานของเรดาร์ TR47C ด้วย Binary Code ของ ร.ล.กระบุรี 2556 กฟก.2 การเตรียมกำลัง
30.การทำความสะอาดถังน้ำมันเชื้อเพลิง ของ ร.ล.สายบุรี 2556 กฟก.2 การเตรียมกำลัง
31.การพัฒนาระบบควบคุมสั่งจักรบนสะพานเดินเรือ เรือ ตกช.ชุดเรือ 213 2556 กยฝ. การเตรียมกำลัง
32.ช่างดุลอากาศยาน 2556 กบร. การเตรียมกำลัง
33.เทคนิคการดูดน้ำใต้ท้องเรืออัตโนมัติ โดยการตรวจวัดด้วยลูกลอย 2556 กยฝ. การเตรียมกำลัง
34.เทคนิคการวิเคราะห์เมื่อเครื่องสูบ (pump) ไม่สามารถสูบของเหลวได้ 2556 กฝร. การเตรียมกำลัง
35.การต่อเชื่อมระหว่างเรือระบายพลขนาดใหญ่กับ ร.ล.อ่างทอง 2556 กยพ. ผิวน้ำ
36.การรับ-ส่งเรือยางกับเรือปฏิบัติการความเร็วสูง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและปลอดภัย 2556 นสร. ผิวน้ำ
37.การลำเลียงเรือจู่โจมลำน้ำโดยรถบรรทุก 2556 กลน. ผิวน้ำ
38.การส่งกำลังบำรุงในทะเลของ ร.ล.สิมิลัน (ของเหลว) ให้กับ ร.ล.อ่างทอง 2556 กยพ. ผิวน้ำ
39.การสอบศูนย์ปืน 76/50 มม. 2556 กฝร. ผิวน้ำ
40.ปฏิบัติการอู่ลอย 2556 กยพ. ผิวน้ำ
41.การแก้ปัญหาพบบ่อยในการกวาดทุ่นระเบิดกลไกแบบโอ (Oropesa) ด้วยเรือกวาดทุ่นระเบิดน้ำตื้น 2556 กทบ. ใต้น้ำ
42.การฝึกปราบเรือดำน้ำด้วยเป้าฝึก EMATT 2556 กฟก.1 ใต้น้ำ
43.วิธีการแก้ไขปัญหากรณีการยืมระบบยานล่าทำลายทุ่นระเบิด แบบ Ploto plus ระหว่างเรือ ลทฝ. 2556 กทบ. ใต้น้ำ
44.ASTT MOBILE 2557 กฝร. การเตรียมกำลัง
45.การ Stripping ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล และน้ำมันอากาศยาน JP-5 2557 กบฮ. การเตรียมกำลัง
46.การติดตั้งตอร์ปิโด MK46 กับ ฮ.ปด. 1(S-70B) 2557 กบร. การเตรียมกำลัง
47.การนำเครื่องส่งวิทยุประจำเรือ ทำหน้าที่ NDB เพื่อใช้ในการนำอากาศยานกลับ 2557 กยพ. การเตรียมกำลัง
48.การสตาร์ทเครื่องไฟฟ้าดีเซลฉุกเฉินด้วยแบตเตอรี่ 2557 กฟก.1 การเตรียมกำลัง
49.คู่มือศูนย์ยุทธการและฝึกปฏิบัติการเรือดำน้ำกับเครื่องฝึกศูนย์ยุทธการเรือดำน้ำ 2557 กดน. การเตรียมกำลัง
50.เทคนิคในการถอนลูกปืนที่อยู่ในรังเพลิง โดยไม่ให้กระสุนค้างในลำกล้อง 2557 กฝร. การเตรียมกำลัง
51.แบบทดสอบมาตรฐานกำลังพลของ ร.ล.อุดมเดช 2557 กตอ. การเตรียมกำลัง
52.การปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือจู่โจมลำน้ำ (จล.) กับเรือระบายพลขนาดใหญ่ (รพญ.) ชุด ร.ล.มันนอก 2557 กลน. ผิวน้ำ
53.การลำเลียงเรือจู่โจมลำน้ำโดยรางลำเลียงเรือ 2557 กลน. ผิวน้ำ
54.การบังคับการเรือในสถานการณ์ต่าง ๆ ของเรือ ลทฝ. ชุด ร.ล.ลาดหญ้า 2557 กทบ. ใต้น้ำ
55.ขั้นตอนการปล่อยและเก็บสายกวาดทุ่นระเบิดแม่เหล็ก M MK 4(E) 2557 กทบ. ใต้น้ำ
56.การตรวจเรือความพร้อมรบสูงสุด 2558 กฝร. การเตรียมกำลัง
57.การตรวจสอบอุปกรณ์ Fire Detector 2558 กยพ. การเตรียมกำลัง
58.การเตรียมการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลนักเรียนนายเรือ 2558 กฟก.๒ การเตรียมกำลัง
59.การฝึก Free ascent ที่หอดำน้ำ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย 2558 นสร. การเตรียมกำลัง
60.การฝึกปราบเรือดำน้ำด้วยเป้าเรือดำน้ำจำลอง EMATT 2558 กฟก.๑ การเตรียมกำลัง
61.ชุดฝึกศูนย์ยุทธการเรือดำน้ำ 2558 กดน. การเตรียมกำลัง
62.ทักษะการบังคับเรือปฏิบัติการตามลำน้ำต่อต้านการซุ่มโจมตี 2558 กลน. ผิวน้ำ
63.เทคนิคการใช้เครื่องควบคุมการยิงมิราดอร์ ชุด ร.ล.สัตหีบ สำหรับการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนเรือ 2558 กตอ. ผิวน้ำ
64.เทคนิคการกำหนดระยะปลอดภัยของการพิสูจน์ฝ่ายอากาศยาน (ISR) ให้มีประสิทธิภาพ 2558 กบฮ. อากาศ
65.การปล่อย-เก็บเครื่องกวาดทุ่นระเบิดทอดประจำ ของ Antena 2558 กทบ. ใต้น้ำ
66.Dipping Sonar ประจำ ฮปด.1 2558 กบร. 3 มิติ
67.การเตรียมองค์บุคคลในการปราบเรือดำน้ำ 2559 กฟก.1 การเตรียมกำลัง
68.การฝึกดับไฟเรือจอด 2559 กฝร. การเตรียมกำลัง
69.การสร้างเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเรือดำน้ำ 2559 กดน. การเตรียมกำลัง
70.ขบวนการผลิตนักทำลายใต้น้ำจู่โจม 2559 นสร. การเตรียมกำลัง
71.วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมรบเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศเป็นพื้นที่ในทะเล 2559 กฟก.2 การเตรียมกำลัง
72.การนำเรือ LST เข้าเกยหาด 2559 กยพ. ผิวน้ำ
73.เทคนิคการใช้เครื่องควบคุมการยิง Mirador สนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ 2559 กตอ. ผิวน้ำ
74.การประยุกต์ใช้ BOMB RACK สำหรับติดตั้งตอร์ปิโด MK46 ให้กับ ฮ.ปด.1 (SEAHAWK) 2559 กบร. ใต้น้ำ
75.การสำรวจและรวบรวมข้อมูลทางยุทธการ 2559 กทบ. ใต้น้ำ
76.การเตรียมกำลังทางเรือร่วมการฝึกผสมกับต่างประเทศ (THALAY LAUT) 2560 กตอ. การเตรียมกำลัง
77.การเพิ่มประสิทธิภาพการปราบเรือดำน้ำ 2560 กฟก.1 การเตรียมกำลัง
78.การสร้างเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเรือดำน้ำ 2560 กดน. การเตรียมกำลัง
79.การปฏิบัติตามลำน้ำด้วยเรือ รตล. แบบใหม่ ( SOC-R ) 2560 กลน. ผิวน้ำ
80.การลดเวลากำหนดตำบลที่เป้าอากาศยานของระบบอำนวยการรบ Poseidon เมื่อรับค่าเป้าจากหน่วยอื่น 2560 กฟก.2 อากาศ
81.การค้นหาและกำหนดตำบลที่เป้าวัตถุใต้น้ำที่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ 2560 กทบ. ใต้น้ำ
82.การปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือ กับ บ.ทอ. 2560 กบฮ. ใต้น้ำ
83.การต่อต้านการก่อการร้ายในทะเลด้วยวิธี Kangaroo Duck 2560 นสร. 3 มิติ
84.หลักการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนเรือโดยใช้ระบบอำนวยการรบ TACTICOS 2561 กตอ. การเตรียมกำลัง
85.การคุ้มกันกระบวนเรือ (Convoy and Escort) จาก ภัยคุกคามเรือดำน้ำ 2561 กฟก.1 การเตรียมกำลัง
86.การป้องกันภัยทางอากาศให้กับกองเรือ 2561 กฟก.2 การเตรียมกำลัง
87.การควบคุมห้วงอากาศ 2561 กบฮ. การเตรียมกำลัง
88.การโจมตีเรือผิวน้ำด้วยเรือดำน้ำ 2561 กดน. การเตรียมกำลัง
89.การจัดทำคู่มือเดินเรือในช่องทางกวาด 2561 กทบ. การเตรียมกำลัง
90.การทำโต๊ะทราย ROC ในการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก 2561 กยพ. การเตรียมกำลัง
91.การป้องกันฝั่งระยะใกล้ 2561 กยฝ. การเตรียมกำลัง
92.การสนับสนุนการแทรกซึม-ถอนตัว ของชุดปฏิบัติการพิเศษ 2561 กลน. การเตรียมกำลัง
93.เฮลิคอปเตอร์คุ้มกันสนับสนุนการขยายอำนาจจากทะเลสู่ฝั่ง 2561 กบร. การเตรียมกำลัง
94.ยุทธวิธีเรือปฏิบัติการพิเศษ นสร. 2561 นสร. การเตรียมกำลัง
95.PQS IT 2561 กฝร. การเตรียมกำลัง
96.การช่วยเหลือผู้ประสบภัยของเรือในกองเรือตรวจอ่าว 2562 กตอ. การเตรียมกำลัง
97.คู่มือการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2562 กฟก.1 การเตรียมกำลัง
98.การลำเลียงผู้ประสบภัยในทะเล และส่งกลับทางสายแพทย์ด้วยอากาศยานของชุดเรือ ร.ล.กระบุรี ในพื้นที่ ทรภ.๓ 2562 กฟก.2 การเตรียมกำลัง
99.หมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรือกรณีรองรับสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก 2562 กบฮ. การเตรียมกำลัง
100.การค้นหาและกำหนดตำบลที่เป้าวัตถุใต้น้ำ 2562 กดน. การเตรียมกำลัง
101.การทำอู่ลอยแบบ Over-Pre Action 2562 กทบ. การเตรียมกำลัง
102.การใช้เทคโนโลยีเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2562 กยพ. การเตรียมกำลัง
103.การติดตะขอยึดเปลพยาบาลในอากาศยาน 2562 กยฝ. การเตรียมกำลัง
104.การดัดแปลง BCD ในการนำพาขวดอากาศเข้าปฏิบัติงาน 2562 กลน. การเตรียมกำลัง
105.แนวทางการช่วยเหลือกู้ภัยเรือดำน้ำ 2562 กบร. การเตรียมกำลัง
106.การเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายกำลังเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย 2562 นสร. การเตรียมกำลัง
107.แบบค้ำจุนจำลอง 2562 กฝร. การเตรียมกำลัง
108.แนวทางการตั้งค่าการใช้งานระบบอำนวยการรบแบบ TACTICOS Baseline 2 ในสถานการณ์ต่างๆ 2563 กตอ. การเตรียมกำลัง
109.การจัดทำเป้าใต้น้ำ ทดสอบการยิงตอร์ปิโด 2563 กฟก.1 การเตรียมกำลัง
110.เทคนิคการตรวจจับและระบุช่องวิทยุประกอบการหาข่าวจากเรือประมงด้วย เครื่องดักรับและระบุทิศวิทยุ CESM ของเรือ ฟก. ชุด ร.ล.นเรศวร 2563 กฟก.2 การเตรียมกำลัง
111.การจัดเตรียมเสบียงสำหรับการออกเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล 2563 กบฮ. การเตรียมกำลัง
112.กระบวนการจัดการข้อมูลในห้องฝึกศูนย์ยุทธการเรือดำน้ำ 2563 กดน. การเตรียมกำลัง
113.การจัดตั้งชุดต่อต้านทุ่นระเบิดเคลื่อนที่ 2563 กทบ. การเตรียมกำลัง
114.หลักนิยม การเคลื่อนกำลังจากเรือสู่ฝั่ง และที่หมาย ด้วยเรือยกพลขึ้นบกแบบอู่ลอย 2563 กยพ. การเตรียมกำลัง
115.การใช้เทคโนโลยีเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2563 กยฝ. การเตรียมกำลัง
116.การถวายความปลอดภัยและการจัดการจราจรทางน้ำในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2563 กลน. การเตรียมกำลัง
117.การเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเฮลิคอปเตอร์จากเรือ 2563 กบร. การเตรียมกำลัง
118.ยุทธวิธีเรือปฏิบัติการพิเศษ นสร. 2563 กฟก.1 การเตรียมกำลัง
119.การตรวจและประเมินผลการฝึกองค์บุคคลประจำปี 2563 กฝร. การเตรียมกำลัง
120.การจัดหน้าที่และความสัมพันธ์ในห้องศูนย์ยุทธการเพื่อรองรับการปฏิบัติการผิวน้ำ 2564 กตอ. การเตรียมกำลัง
121.แนวทางประสานการใช้อาวุธปล่อยนำวิถีจากเรือมากกว่า ๑ ลำ ให้เกิดประสิทธิภาพ 2564 กฟก.1 การเตรียมกำลัง
122.การเตรียมยิงอาวุธปล่อยนำวิถี Harpoon 2564 กฟก.2 การเตรียมกำลัง
123.เทคนิคการตั้งค่าฟิลเตอร์ของระบบเช่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีแบบอัตโนมัติ (Tacktical Data Link) เพื่อให้ได้ข้อมูลของเป้าหมายที่มีความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น 2564 กบฮ. การเตรียมกำลัง
124.การใช้ทุ่นระเบิดฝึก Murena (Murena EXE 102) 2564 กทบ. การเตรียมกำลัง
125.ยุทธวิธีการเคลื่อนกำลังจากเรือสู่ที่หมายด้วยอากาศยาน 2564 กยพ. การเตรียมกำลัง
126.การนำเทคโนโลยีสนับสนุนค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสภัยทางทะเล 2564 กยฝ. การเตรียมกำลัง
127.การบริหารทีมศูนย์ยุทธการให้สามารถสร้างภาพสถานการณ์ด้วยกล้องตาเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2564 กดน. การเตรียมกำลัง
128.กระบวนการเติมน้ำมันเชื้อเพลงอากาศยานจากเรือให้กั ฮ.ทร. 2564 กบร. การเตรียมกำลัง
129.การปฏิบัติการด้านการสงครามพิเศษทาเรือ 2564 นสร. การเตรียมกำลัง
130.การปฏิบัติการตามลำน้ำด้วยเรือตรวจการณ์ลำน้ำแบบใหม่ 2564 กลน. การเตรียมกำลัง
131.การนำระบบสารสนเทศมาใช้สนบสนุนการประเมินความพร้อมองค์บุคคล ของกำลังพล กร. 2564 กฝร. การเตรียมกำลัง

องค์ความรู้ด้านปฏิบัติการทางเรือ
Web Links
ภายในกองเรือยุทธการ ภายในกองทัพเรือ ภายนอกกองทัพเรือ