ศูนย์กลางความรู้ด้านการปฏิบัติการทางเรือ เป็นคลังความรู้เพื่อขับเคลื่อน กองเรือยุทธการ สู่องค์กรที่เป็นเลิศ

เอกสารอ้างอิง : เอกสารอ้างอิง KM

สืบค้น

พบทั้งหมด 31 รายการ หน้าที่ : 1 2 3 4 ถัดไป

1.แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ 2564อ่านแล้ว [15] ครั้ง
      แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ 2564
2.แผนการดำเนินการจัดการความรู้ของ กร. ประจำปี งป.63อ่านแล้ว [98] ครั้ง
      แผนการดำเนินการจัดการความรู้ของ กร. ประจำปี งป.63
3.รายงานแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ ประจำปี 2562อ่านแล้ว [133] ครั้ง
      รายงานแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ ประจำปี 2562
4.รายงานการประเมินตนเองด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2562อ่านแล้ว [120] ครั้ง
      รายงานการประเมินตนเองด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2562
5.แผนการดำเนินการจัดการความรู้ของ กร. ประจำปี งป.62อ่านแล้ว [114] ครั้ง
      แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ 2562
6.แนวทางการดำเนินการการจัดทำผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (BP)อ่านแล้ว [190] ครั้ง
      แนวทางการดำเนินการการจัดทำผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (BP) โดย นาวาเอก ศิรัส ลิ้มเจริญ
7.ถอดบทเรียนการประเมินผลการดำเนินงาน การจัดการความรู้ภายใต้กรอบการประเมิน KMAอ่านแล้ว [161] ครั้ง
      ถอดบทเรียนการประเมินผลการดำเนินงาน การจัดการความรู้ภายใต้กรอบการประเมิน KMA โดย ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา มหาวิทยาลัยรังสิต
8.แนวทางการจัดการความรู้ ภายใต้กรอบการประเมิน KMAอ่านแล้ว [266] ครั้ง
      แนวทางการจัดการความรู้ ภายใต้กรอบการประเมิน KMA โดย ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา มหาวิทยาลัยรังสิต
9.รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ของ กร. ปี งป.61อ่านแล้ว [193] ครั้ง
      รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ของ กร. ปี งป.61
10.แผนการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ปีงบประมาณ 2561อ่านแล้ว [145] ครั้ง
      แผนการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ปีงบประมาณ 2561

พบทั้งหมด 31 รายการ หน้าที่ : 1 2 3 4 ถัดไป
เอกสารอ้างอิงกองทัพเรือ ที่มีชั้นความลับ ตั้งแต่ "ลับ" ขึ้นไป
กรุณาติดต่อ ร.ต.พัสกร เพิ่มมี ประจำแผนกตรวจและประเมินผลการฝึก กพป. กฝร. โทร.02 475 7380 ต่อ 72330, 72725

องค์ความรู้ด้านปฏิบัติการทางเรือ
Web Links
ภายในกองเรือยุทธการ ภายในกองทัพเรือ ภายนอกกองทัพเรือ