ศูนย์กลางความรู้ด้านการปฏิบัติการทางเรือ เป็นคลังความรู้เพื่อขับเคลื่อน กองเรือยุทธการ สู่องค์กรที่เป็นเลิศ

เอกสารอ้างอิง : CoP

สืบค้น

พบทั้งหมด 28 รายการ หน้าที่ : 1 2 3 ถัดไป

1.เทคนิคการคลายน็อตที่เป็นสนิมอ่านแล้ว [188] ครั้ง
      เทคนิคการคลายน็อตที่เป็นสนิม คุณกิจ : จ.ต.ศิริวัฒน์ ว. คุณอำนวย : พ.จ.อ.อุทัย ทัดแก้ว คุณลิขิต : จ.อ.พงศธร พรมย่อง
2.เทคนิคการลงเรือของผู้เยี่ยมชมอ่านแล้ว [157] ครั้ง
      เทคนิคการลงเรือของผู้เยี่ยมชม คุณกิจ : พ.จ.อ.เสน่ห์ อินทรชาติ คุณอำนวย : ร.อ.พร ตะวงษ์ คุณลิขิต : จ.อ.ชูศักดิ์ บุญนำ
3.เทคนิคการถนอมผักให้เก็บไว้ได้นานอ่านแล้ว [175] ครั้ง
      เทคนิคการถนอมผักให้เก็บไว้ได้นาน คุณกิจ : พ.จ.อ.ไพฤทธิ์ ส. คุณอำนวย : ร.ท.ณัฐพจน์ จ. คุณลิขิต : จ.อ.พิชย์ ส.
4.เทคนิคการจัดคลังแบบหายก็รู้ดูก็งามตาอ่านแล้ว [146] ครั้ง
      เทคนิคการจัดคลังแบบหายก็รู้ดูก็งามตา คุณกิจ : จ.อ.เอกราช บ. คุณอำนวย : ร.ท.อภิพงษ์ พ. คุณลิขิต : จ.อ.ไพสิษฐ์ ช.
5.เทคนิคการนำเรือยนต์วางบนแคร่กรณีที่แคร่วางตำแหน่งไม่ตรงกับเรือยนต์อ่านแล้ว [161] ครั้ง
      เทคนิคการนำเรือยนต์วางบนแคร่กรณีที่แคร่วางตำแหน่งไม่ตรงกับเรือยนต์ คุณกิจ : ร.อ.ชูชาติ สนพลาย คุณอำนวย : ร.อ.ชูชาติ สนพลาย คุณลิขิต : จ.อ.กฤษณะ พิณพาทย์
6.เทคนิคการชงกาแฟให้มีรสชาติกลมกล่อมและดูน่ารับประทานอ่านแล้ว [153] ครั้ง
      เทคนิคการชงกาแฟให้มีรสชาติกลมกล่อมและดูน่ารับประทาน คุณกิจ : จ.ต.สุภักดี ศ. คุณอำนวย : ร.ท.ณัฐพจน์ จ. คุณลิขิต : จ.ต.สุภักดี ศ.
7.เทคนิคการทำให้เครื่องไฟฟ้าทำงานได้เร็วขึ้นในกรณีที่ไฟบนเรือดับอ่านแล้ว [201] ครั้ง
      เทคนิคการทำให้เครื่องไฟฟ้าทำงานได้เร็วขึ้นในกรณีที่ไฟบนเรือดับ คุณกิจ : พ.จ.อ.เฉลิม นิลศรี คุณอำนวย : พ.จ.อ.ปรภัทร อยู่หมื่นไวย คุณลิขิต : จ.อ.จตุรงค์ ใจถาวร
8.เทคนิคการชักธงไม่ให้เชือกพันกับเสาอ่านแล้ว [214] ครั้ง
      เทคนิคการชักธงไม่ให้เชือกพันกับเสา คุณกิจ : พ.จ.อ.พัฒนา ภ. คุณอำนวย : ว่าที่ ร.อ.วิวัฒน์ จ. คุณลิขิต : จ.อ.นเรช ฤ.
9.เทคนิคการป้องกันเข็มฉีดยาทิ่มมือในขณะฉีดยาหรือเจาะเลือดอ่านแล้ว [145] ครั้ง
      เทคนิคการป้องกันเข็มฉีดยาทิ่มมือในขณะฉีดยาหรือเจาะเลือด คุณกิจ : พ.จ.อ.ฤทธิราม เตชะชนะไตรภพ คุณอำนวย : ร.อ.บวร สางห้วยไพร คุณลิขิต : พ.จ.อ.รัตนกรัณฑ์ ชื่นสุวรรณ
10.เทคนิคการทำพื้นเรือที่เป็นสนิมให้เรียบเหมือนของเดิมอ่านแล้ว [204] ครั้ง
      เทคนิคการทำพื้นเรือที่เป็นสนิมให้เรียบเหมือนของเดิม คุณกิจ : จ.อ.สามารถ อิ่มขุนทอง คุณอำนวย : ร.อ.ชูชาติ สนพลาย คุณลิขิต : จ.อ.อนุชิต มะลิหอม

พบทั้งหมด 28 รายการ หน้าที่ : 1 2 3 ถัดไป
เอกสารอ้างอิงกองทัพเรือ ที่มีชั้นความลับ ตั้งแต่ "ลับ" ขึ้นไป
กรุณาติดต่อ ร.ต.พัสกร เพิ่มมี ประจำแผนกตรวจและประเมินผลการฝึก กพป. กฝร. โทร.02 475 7380 ต่อ 72330, 72725

องค์ความรู้ด้านปฏิบัติการทางเรือ
Web Links
ภายในกองเรือยุทธการ ภายในกองทัพเรือ ภายนอกกองทัพเรือ