นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๘ ฉบับที่ ๖๘๖


ฉบับเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ภาพปก : วันกองทัพเรือ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ของทุกปี กับเรือหลวงกระบี่
ร่วมงาน International Fleet Review Sydney 2013
ที่ อ่าวซิดนีย์ ประเทศออสเตรีเลีย
ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖
บทความที่น่าสนใจ

"International Fleet Review Sydney 2013" ที่อ่าวซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ เกี่ยวกับรายละเอียดของเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานเรือลายพรางที่นำมาใช้ทดแทนชุดปฏิบัติงานเดิม...

"ยุทธวิธีทางเรือ"
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ ตอนที่ ๑๑ "ส่งท้าย"

"เราควรรบอย่างไร"
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ ตอนที่ ๑ บทวิเคราะห์การรบเราควรทำอย่างไรภายใต้ภูมิศาสตร์ที่จำกัดของประเทศ และต้องเผชิญกับปัญหารอบด้านในปัจจุบัน รวมทั้งภารกิจรองอื่นๆ อาจทำให้กองทัพเรือใส่ใจในภารกิจหลักน้อยลง

"เมื่อครั้งไปเรียนระบบแท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถีแนวตั้งแบบ MK.41"
โดย น.ท.เทพฤทธิ์ คำเลิศ

นำเสนอ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปอบรมหลักสูตร MK.41 VLS Operation & Maintenance (O&M) Training

"เฮฮาฝ่าแปซิฟิก"
โดย เอกะ

นำเสนอ ตอนที่ ๕ "ถิ่นสะดือทะเล" เมื่อ ร.ล.สุโขทัย เดินทางข้ามหาสมุทรแปซิฟิกมาถึงเกาะกวม

"ฝึกภาคทะเลหมู่เรือฝึกโรงเรียนนายเรือ ปี พ.ศ.๒๕๕๖"
โดย FF-455

นำเสนอ การฝึกภาคทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ