นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๘ ฉบับที่ ๖๙๒


ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
ภาพปก : การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗
เป็นการฝึกภายในประเทศของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือจากส่วนบัญชาการ
ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษา รวม ๒๑ หน่วย
กำหนดทำการฝึกตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ถึง ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
บทความที่น่าสนใจ

"การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗"
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ รายละเอียดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีช่วงการฝึกระหว่าง ๓ มีนาคม ถึง ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗

"นายพลเรือที่ดีแต่ปาก"
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ บทเรียนจากการยุทธ์ที่ลิสซ่า ของกองทัพเรืออิตาลีที่แต่งตั้งให้คนที่ไร้ฝีมือขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการกองเรือรบ และเป็นผู้นำกองทัพเรือเข้าสู่สงคราม

"การนำยาน WIG มาใช้ปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือ"
โดย น.อ.ธำรงค์ เทียมเมฆ

นำเสนอ การพัฒนานำเอายาน WIG มาใช้ในการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ อันจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น

"KM เครื่องมือของผู้นำ ท่ากลางกระแสการปฏิรูป”
โดย น.อ.หญิง วรินญา รุ่งกลับ

นำเสนอ กระบวนการจัดการความรู้ที่ “ผู้นำ” หรือ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานมีบทบาทสำคัญในการนำหน่วยงานไปสู่ทิศทางตามนโยบายที่ “ผู้นำกำหนด” ท่ามกลางกระแสการปฏิรูป...นำเสนอต่อจากฉบับที่แล้ว

"การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลของนักเรียนหลักสูตรล่าทำลายทุ่นระเบิดสัญญาบัตร"
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ ภาพการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลของนักเรียนหลักสูตรล่าทำลายทุ่นระเบิดสัญญาบัตร ของ กฝร.

"๗ คาบสมุทร"
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ กองทัพเรืออังกฤษ ประกาศความพร้อม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ของเรือดำน้ำ HMS Astute
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ