นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๘ ฉบับที่ ๖๘๓


ฉบับเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖
ภาพปก : เรือหลวงกระบี่ เป็นเรื่อตรวจการณ์ไกลฝั่ง หรือ "เรือ OPV"
บทความที่น่าสนใจ

ครบรอบ ๗๖ ปี วันเรือดำน้ำ
โดย กดน.กร.

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาของเรือดำน้ำไทยในอดีต ตลอดจนถึความพยายามจัดหาเรือดำน้ำเข้าประจำการอีกครั้ง เพื่อเป็นกำลังรบที่สำคัญในอนาคตของกองทัพเรือ

ยุทธวิธี
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอบทวิเคราะห์ยุทธวิธีของการรบเกี่ยวกับ "ยุทธวิธีทางเรือ" ตอนที่ ๑๐ "สิ่งผันแปรที่สำคัญ"

เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ข่าว
โดย น.อ.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ

นำเสนอ วิธีการหรือเครื่องมือที่จะใช้ช่วยในการวิเคราะห์ข่าวต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานให้กับผู้ที่สนใจจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

๔๐ ปี กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
โดย กลน.กร.

นำเสนอ ประวัติความเป็นมา และภารกิจของหน่วย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

เฮฮาฝ่าแปซิฟิก
โดย เอกะ

นำเสนอ ประสบการณ์ของกำลังพลรับเรือ ร.ล.สุโขทัย จากประเทศสหรัฐฯ เดินทางกลับมาประเทศไทย โดยผ่านมหาสมุทรแปซิฟิก

๗ คาบสมุทร
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ ตอน ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์ทางทะเล นำเสนอข่าวใหม่ ๆ ของการพัฒนาเฮลิคอปเตอร์ที่ปฏิบัติงานในทะเลของประเทศต่าง ๆ
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ