นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๘ ฉบับที่ ๖๘๒


ฉบับเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖
ภาพปก : เรือหลวงราวี
เป็นเรือระบายพลขึ้นบกขนาดใหญ่ หมายเลข 785
สังกัด กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
สร้างโดยบริษัท มาร์ซัน จำกัด รับมอบเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓
มีระวางขับน้ำปกติ ๔๒๐ ตัน เต็มที่ ๕๕๐ ตัน
มีขนาดยาว ๕๕ เมตร กว้าง ๑๑ เมตร ความเร็วสูงสุด ๑๒ นอต
ความเร็วมัธยัสถ์ ๑๐ นอต ในภาพเป็นการฝึกผสม CARAT 2013
ณ บริเวณหาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖
บทความที่น่าสนใจ

“วันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง”
โดย สอ.รฝ.

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาและภารกิจหน่วย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

“ยุทธวิธี”
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ บทวิเคราะห์ยุทธวิธี ของการรบเกี่ยวกับ “ยุทธวิธีทางเรือ” ตอนที่ ๙ “แนวโน้มและความคงที่ของ เทคโนโลยี”

“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ ของไทย”
โดย ร.อ.ภาณุพล วศะกุลพงศ์

นำเสนอ ผลกระทบ อย่างไรกับประเทศไทยบ้าง เมื่อ ประเทศในอาเซียนรวมตัวเป็น AEC

“การข่าวกรอง”
โดย น.อ.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ

นำเสนอ หลักการดำเนินการเกี่ยวกับงานข่าวกรองทางทหาร เสนอเป็นตอนจบ

“เฮฮาฝ่าแปซิฟิก”
โดย เอกะ

นำเสนอ ประสบการณ์ ของกำลังพลรับเรือ ร.ล.สุโขทัย จากประเทศสหรัฐ ฯ เดินทางกลับมาประเทศไทย โดยผ่าน มหาสมุทรแปซิฟิก

“๗ คาบสมุทร”
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ เทคโนโลยีใหม่ในการป้องกันภัยทางอากาศของเรือดำน้ำ
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ