นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๘ ฉบับที่ ๖๙๑


ฉบับเดือน เมษายน ๒๕๕๗
ภาพปก : เรือ USS Denver
เป็นเรือประเภท เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ของกองทัพเรือสหรัฐฯ
ซึ่งเข้าร่วมในการฝึก Cabra Gold 2014
บทความที่น่าสนใจ

"ชีวิตบนเรือรบสหรัฐฯ USS Denver"
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการขึ้นไปปฏิบัติราชการบนเรือรบสหรัฐฯ

"เลเซอร์กับพัฒนาการทางทหาร”
โดย น.ท.นุกูล สุขนิธิ

นำเสนอ การพัฒนาแสงเลเซอร์เข้ามาใช้ปฏิบัติการทางทหาร เพื่อเพิ่มความแม่นยำให้กับระบบอาวุธ

"KM เครื่องมือของผู้นำ ท่ากลางกระแสการปฏิรูป”
โดย น.อ.หญิง วรินญา รุ่งกลับ

นำเสนอ กระบวนการจัดการความรู้ที่ “ผู้นำ” หรือ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานมีบทบาทสำคัญในการนำหน่วยงานไปสู่ทิศทางตามนโยบายที่ “ผู้นำกำหนด” ท่ามกลางกระแสการปฏิรูป

"ก้าวสู่ปีที่ ๕ ของกองเรือยามฝั่ง"
โดย กยฝ.กร.

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาและภารกิจของกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

"เฮฮาฝ่าแปซิฟิก"
โดย เอกะ

นำเสนอ เป็นตอนจบ "สู่โลกแห่งความจริง" เมื่อ ร.ล.สุโขทย เดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมาถึงประเทศไทย

"ร.ล.เจ้าพระยา ครบรอบขึ้นระวางประจำการ ๒๓ ปี"
โดย FF-455

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาและภารกิจของเรือที่สำคัญตลอดระยะเวลาการขึ้นระววางประจำการ

"๗ คาบสมุทร"
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ ตอน Oto Melara ประสพความสำเร็จในการทดลองกระสุนนำวิถี DART/STRALES ของปืน ๗๖ มม.
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ