นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๘ ฉบับที่ ๖๙๓


ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗
ภาพปก : เรือของประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการฝึก
"Multilateral Naval Exercise Komodo 2014"
บทความที่น่าสนใจ

“๗๒ ปี กองการฝึก กองเรือยุทธการ”
โดย FF-455

นำเสนอ หน่วยงานหลักในการฝึกอบมให้กับกำลังพลของ กองเรอยุทธการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้เป็น "นักรบทางเรือที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ" ที่ได้มีดำเนินการฝึกอบรมมาเป็นเวลาถึง ๗๒ ปี

“การฝึกผสม CARAT 2014”
โดย FF-455

นำเสนอ เกี่ยวกับการฝึกผสมร่วมกันระหว่าง ทร. กับ ทร.สหรัฐ ฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ในการวางแผนและปฏิบัติการทางทหาร

“Multilateral Naval Exercise Komodo 2014”
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ การฝึกทางด้านการบริหารจัดการกับทรัพยากรที่มี ไปจนถึงการฝึกในระดับผู้ปฏิบัติ ในการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม และบรรเทาสาธารณภัยในระดับพหุภาคี เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติต่าง ๆ และรับมือต่อการบริหารจัดการ เมื่อมีความช่วยเหลือจากต่างชาติเข้ามาพร้อมๆ กัน โดยฉบับนี้เสนอเป็นตอนแรก

“บันทึกหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือเยือนเมียนมาร์”
โดย น.ต.รัชต์ หาญพนา

นำเสนอ หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือของไทย ได้เดินทางเข้าเยี่ยมเมืองท่าในประเทศเมียนมาร์ จึงนับว่าเป็นการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้ซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในครั้งนี้

“นายพลเรือที่ดีแต่ปาก : กรณีศึกษาจากการยุทธ์ที่ลิสซ่า”
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ บทเรียนจากการยุทธ์ที่ลิสซ่า ของกองทัพเรืออิตาลีที่แต่งตั้งให้คนที่ไร้ฝีมือขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการกองเรือรบ และเป็นผู้นำกองทัพเรือเข้าสู่สงคราม

"๗ คาบสมุทร"
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ "บันทึกหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือเยือนเมียนมาร์" หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือของไทย ได้เดินทางเข้าเยี่ยมเมืองท่าในประเทศเมียนมาร์
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ