นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๘ ฉบับที่ ๖๙๐


ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๕๗
ภาพปก : พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ
เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือน้ำมันลงน้ำ ณ บริษัทมาร์ซัน จำกัด
ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๔๓๙
โดยได้รับพระราชทานชื่อว่า "เรือหลวงมาตรา"
บทความที่น่าสนใจ

"เรือพร้อมรบสูงสุด ประจำปี งป.๕๗"
โดย น.ท.จิตติพงศ์ ศรีธัญญา

นำเสนอ ประสบการณ์ มุมมอง ของบุคลากรที่ได้ทำงาน เพื่อให้ภารกิจนี้บรรลุความมุ่งหมายของทางราชการ จากการสัมภาษณ์กับคณะทำงานตรวจและประเมินในสาขาต่าง ๆ

"เที่ยวเรือฝรั่ง (บนเรือ HMS Daring)"
โดย น.อ.หญิง วรินญา รุ่งกลับ

นำเสนอ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการขึ้นเยี่ยมชมเรือ HMS Daring
ของ ทร.สหราชอาณาจักร ที่เข้าเยี่ยมประเทศไทย
เมื่อ ๑๐ ม.ค.๕๗ ที่ผ่านมาโดยฉบับนี้เสนอเป็นตอนจบ

"การฝึกผสม SINGSIAM 17/2013"
โดย บก.กฟก.๒ กร.

นำเสนอ การฝึกผสมทางทะเล ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการฝึกครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๓ การฝึกในครั้งนี้ ทร.ไทย เป็นเจ้าภาพจัดการฝึก

เฮฮาฝ่าแปซิฟิก
โดย เอกะ

นำเสนอเป็นตอนจบ "สู่โลกแห่งความจริง" เมื่อ ร.ล.สุโขทัย เดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมาถึงประเทศไทย

๗ คาบสมุทร
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ เรือ "HMAS Canberra ออกทดลองในทะเลเป็นครั้งแรก" กองทัพเรือออสเตรเลีย ร่วมกับบริษัท BAE Systems Australia ได้นำเรือ HMAS Canberra เรือรบประเภท LHD หรือ Landing Helicopter Dock ออกทดลองในทะเลเป็นครั้งแรก หลังจากที่ได้ต่อเรือมาตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๑
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ