นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๕ ฉบับที่ ๖๕๕


ฉบับเดือน เมษายน ๒๕๕๔
ภาพปก : พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ลงน้ำ ณ ประเทศ สิงคโปร์ โดยมี คุณดวงพร พุ่มหิรัญ ภริยา ผบ.ทร. เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำ เมื่อ ๒๐ มี.ค.๕๔
บทความที่น่าสนใจ

“ร.ล.อ่างทอง LPD ลำแรกของ ทร.ไทย ลงน้ำแล้ว”
โดย น.ต.รัชศักดิ์ หว่านพืชน์

นำเสนอ พิธีปล่อยเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ลงน้ำ พร้อมคุณลักษณะของเรือลำนี้

“๑ เมษายน ๒๕๕๔ วันคล้ายวันสถาปนา กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ”
โดย ยก.กยฝ.

นำเสนอ ประวัติความเป็นมา รวมทั้งภารกิจของหน่วย เนื่องในวันสถาปนาหน่ว

“อาคารเรือจำลอง ฝึกป้องกันความเสียหาย”
โดย แผนก ปคส.

นำเสนอ เกี่ยวกับอาคารเรือจำลองที่สร้างใหม่ สำหรับใช้ฝึกป้องกันความเสียหายภายในเรือที่มีสภาพใกล้เคียงกับเรือจริงมากที่สุด ให้กับกำลังพลของกองเรือยุทธการ

“Combat System AEGIS”
โดย ร.อ.ณัฐพล สงวนพวก

นำเสนอ ต่อจากฉบับที่แล้ว

“ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน”
โดย ช่างกล ๔๖๑

นำเสนอ ต่อจากฉบับที่แล้ว เกี่ยวกับอันตรายเนื่องมาจากแสง หลักการป้องกันและควบคุมอันตรายจากแสง ฉบับนี้เสนอเป็นตอนจบ
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ