นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๕ ฉบับที่ ๖๔๘


ฉบับเดือน กันยายน ๒๕๕๓
ภาพปก : ผบ.กร.เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภาใน กร.
บทความที่น่าสนใจ

Combat System Aegis
โดย ร.อ.ณัฐพล สงวนพวก

นำเสนอ เทคโนโลยีของระบบป้องกันภัยทางอากาศในเรือรบแบบใหม่ของ ทร.สหรัฐฯ ซึ่งนำเสนอเป็นแรก

วิวัฒนาการกองเรือดำน้ำ สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดย ร.ท.กุลมาโนชต์ วันหว่าน

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาของการพัฒนากองทัพเรือของ สาธารณรัฐประชาชนจีน จนสามารถก้าวขึ้นเป็นกองเรือดำน้ำที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก

ครบรอบ ๑๕ ปี กับการเสริมเขี้ยวเล็บ ร.ล.ตากสิน
โดย ร.ล.ตากสิน

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาและภารกิจของ ร.ล.ตากสิน

เมื่อผู้บังคับการเรือถูกโดดเดี่ยว-ความวิบัติก็มาถึง กรณีศึกษาการเกยตื้นของ USS Missouri
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ เหตุการณ์การเกยตื้นของเรือ USS Missouri ของ ทร.สหรัฐฯ อันเนื่องมาจากความไม่ไว้วางใจของ ผบ.เรือ ที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาภายในเรือ
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ