นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๕ ฉบับที่ ๖๕๔


ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๕๔
ภาพปก : พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ ผบ.ทร.
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๔
เนื่องในวันกองทัพไทย
บทความที่น่าสนใจ

“ยุทธวิธี”
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ เกี่ยวกับหลักการและพัฒนาการของยุทธวิธีทางบกและทางเรือ โดยฉบับนี้เสนอเป็นตอนแรก ทฤษฎีและหลักการ

“Zumwalt Class”
โดย ร.อ.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ โครงการต่อเรือพิฆาตรุ่นใหม่ของ ทร.สหรัฐ ฯ ซึ่งเป็นเรือรบที่นำเทคโนโลยีทันสมัยล้ำยุคเข้ามาใช้ในเรือชั้นนี้

“Combat System AEGIS”
โดย ร.อ.ณัฐพล สงวนพวก

นำเสนอ เสนอต่อจากฉบับที่แล้ว

“ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน”
โดย ช่างกล ๔๖๑

นำเสนอ เสนอต่อจากฉบับที่แล้ว เกี่ยวกับอันตรายเนื่องมาจากแสง ความร้อน ที่ต้องระมัดระวังระหว่างปฏิบัติงาน
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ