นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๕ ฉบับที่ ๖๕๓


ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ภาพปก : พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อ ธงชัยเฉลิมพล
เนื่องในวันกองทัพไทย
บทความที่น่าสนใจ

“สงครามฟอล์คแลนด์ ครั้งที่ ๒ ? ”
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ บทวิเคราะห์สถานการณ์ ในหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ ที่อาจเป็นชนวนให้เกิดสงครามการแย่งชิงหมู่เกาะฟอล์ดแลนด์อีกครั้ง ระหว่างประเทศอังกฤษ กับอาร์เจนตินา

การยิงอาวุธปล่อยนำวิถี MISTRAL ในการฝึก CARAT 2010
โดย ต้นเรือ ร.ล.จักรีนฤเบศร

นำเสนอ สถานการณ์ฝึกการยิงอาวุธปล่อยนำวิถี MISTRAL ของ ร.ล.จักรีนฤเบศร ในการฝึก CARAT 2010

“๕ ก.พ.๕๔ วันคล้ายวันสถาปนากองเรือตรวจอ่าว ครบรอบ ๕๘ ปี”
โดย ยก.กตอ.

นำเสนอ ประวัติความเป็นมา ร่วมทั้งภารกิจของหน่วยในรอบปีที่ผ่านมา

“หมู่เรือปราบปรามโจรสลัด กับภารกิจไล่ล่าโจรสลัดโซมาเลีย”
โดย ปืด (มปจ.)

นำเสนอ เหตุการณ์การส่งหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดโซมาเลีย ซึ่งเสนอต่อจากฉบับที่แล้ว

“ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน”
โดย ช่างกล ๔๖๑

นำเสนอ ภัยอันตรายที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว จากการปฏิบัติงานประจำวัน อันเนื่องมาจากแสง เสียง ความร้อน รวมทั้งภัยในรูปแบบอื่นๆ ที่ต้องระมัดระวังระหว่างปฏิบัติงาน
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ