นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๖ ฉบับที่ ๗๘๐


ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๔
ภาพปก : การฝึกหลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ ประจำปี ๒๕๖๔
บทความที่น่าสนใจ

“เครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ”
โดย น.ท.ศราวุธ ทองยิ่ง

นำเสนอ เกี่ยวกับคุณลักษณะความสามารถของเครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ (Ship s Training Simulator : STS) ซึ่งเป็นเครื่องฝึกฯ ที่ กฝร. ได้มีการจัดหาเพิ่มเติม เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการอบรม และฝึกกำลังพล ในหลักสูตรสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของ กฝร.

“กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ”
โดย กลน.กร.

นำเสนอ ประวัติ และภารกิจของหน่วย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

“การบูรณาการหน่วยงานในภารกิจปฏิบัติงานใต้น้ำของ ทร.อิตาลี”
โดย น.อ.วสันต์ ไตรจิต

นำเสนอ เกี่ยวกับหน่วยบัญชาการปฏิบัติงานใต้น้ำและจู่โจม (COM.SUB.IN.) ทร.อิตาลี ซึ่งเป็นหน่วยงานในภารกิจปฏิบัติงานใต้น้ำที่เป็นการบูรณาการ ร่วมกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใต้น้ำ อีกด้วย

“บันทึก (ไม่) ลับ ฉบับนักบินทหารเรือ”
โดย WISDOM

นำเสนอ ประสบการณ์ที่ได้รับจากภารกิจการบินผ่านน่านฟ้าต่างประเทศ ว่าจะมีอุปสรรคอะไรรออยู่ แล้วจะเหมือนกับการบินในประเทศหรือไม่?
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ