นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๖ ฉบับที่ ๗๗๘


ฉบับเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
ภาพปก : การตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายในทะเล
แบบ New Normal
บทความที่น่าสนใจ

“คลื่นลูกใหม่ ของกองเรือยุทธการ นายทหารประจำเรือพรรคนาวิน”
โดย น.ท.ศราวุธ ทองยิ่ง

นำเสนอ การฝึกอบรมของหลักสูตรนายทหารประจำเรือพรรคนาวิน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญ ในการเตรียมความพร้อมให้กับนายทหารเรือรุ่นใหม่ ซึ่งจบมาจากโรงเรียนนายเรือ หรือจบมาจากโรงเรียนนายเรือต่างประเทศ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายภายในเรือของ กองเรือยุทธการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“การตรวจค้น และจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายในทะเล แบบ New Normal”
โดย น.ท.ศราวุธ ทองยิ่ง

นำเสนอ การปฏิบัติงานของกำลังพลของกองเรือยุทธการ ที่ปฏิบัติงานในทะเลโดยเฉพาะกลุ่มของแรงงานเรือประมง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

“รังสี UVC กับความปลอดภัย จาก โควิด–๑๙ ของเรือรบ”
โดย น.ท.ศราวุธ ทองยิ่ง

นำเสนอ โครงการ “เรือรบปลอดเชื้อ” โดยเป็นการนำ UVC หรือ เทคโนโลยีฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต มาใช้ในเรือรบ เนื่องจากระบบอากาศของเรือเป็นระบบระบายอากาศ และมีลักษณะเป็นพื้นที่ปิด ทำให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙

“การซ่อมทำแก้ไขเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ”
โดย ช่างหมู

นำเสนอ วิธีการตรวจซ่อมเครื่องซักผ้าอัตโนมัติได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นอุปกรณ์หนึ่งในครอบครัวของหลายๆ ท่าน

 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ