นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๖ ฉบับที่ ๗๗๙


ฉบับเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
ภาพปก : พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผบ.กร.
เป็นประธานในการปล่อยขบวนรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับความเดือดร้อน
บทความที่น่าสนใจ

“การฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะทินบก” เมื่อผมได้ไปรับเรือที่อเมริกา
โดย กองเรือยกพลขึ้นบก และยุทธบริการ

นำเสนอ เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ของการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการบูรณาการกำลังและขีดความสามารถจากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรืออย่างเป็นรูปธรรม โดยดำเนินการฝึก ณ หาดบ้านทอน ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส

“ชุดตรวจค้นในศตวรรษที่ ๒๑ ก้าวไปอีกขั้นกับมิติที่เปลี่ยนไป”
โดย น.ต.วรยุทธ นิสสัยพันธุ์

นำเสนอ เกี่ยวกับชุดตรวจค้นที่ปฏิบัติงานในช่วงศตวรรษใหม่ที่ภัยคุกคามทางเรือเปลี่ยนแปลงไป ให้สามารถปฏิบัติงานรองรับภัยคุกคาม และครอบคลุมภารกิจในศตวรรษใหม่ เพื่อสนองตอบเป้าประสงค์ของกองทัพเรือ

“วิวัฒนาการเครื่องฝึกจำลองการเดินเรือ”
โดยน.ท.ศราวุธ ทองยิ่ง

นำเสนอ วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของเครื่องฝึกจำลองการเดินเรือ จนกลายเป็นเครื่องฝึกจำลองการเดินเรือ ของ กฝร. ที่เกิดจากภูมิปัญญาของทีมงานข้าราชการในสังกัด กฝร. ได้ร่วมกันพัฒนาสามารถผลิตเครื่องฝึกจำลองการเดินเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กำลังพลของกองเรือยุทธการได้ประสบการณ์การเรียนรู้ จากสถานการณ์จำลองช่วยถ่ายโยงความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

“บันทึก (ไม่)ลับ ฉบับนักบินทหารเรือ”
โดย WISDOM

นำเสนอ ประสบการณ์ที่ได้รับจากภารกิจการบินผ่านน่านฟ้าต่างประเทศ ว่าจะมีอุปสรรคอะไรรออยู่ แล้วจะเหมือนกับการบินในประเทศหรือไม่?
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ