ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


รับมอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ

นาวาเอก กำพล โชคไทย หัวหน้ากองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย ได้รับมอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ จากคณะนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่นที่ ๒๔ เพื่อใช้เป็นเครื่องช่วยการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของกองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย กองการฝึก กองเรือยุทธการ ณ อาคารกองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.