กองการฝึก กองเรือยุทธการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ

หลักสูตร กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร การฝึก การฝึก ประดับยศ หลักสูตร การฝึก หลักสูตร สงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ กฝร.

เพลงดุจดังสายฟ้า
นโยบาย ผบ.ทร.
นโยบาย ผบ.กร.
ค่านิยม ทร.
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ
เรื่องเล่าชาวเรือ
standard navy กร.
ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ
Covid-19
Gov Channel
G4share
ทร.ใสสะอาด
PMQA กร.
รับตรวจจเร
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการกลุ่มทหารและตำรวจ
ตรวจสอบสิทธิเบิกยุทธอาภรณ์ พธ.
พรบ.คอมพิวเตอร์
ข้อมูลการรักษาความปลอดภัย
speedtest rtn
วิธีการติดตั้ง Kaspersky
วิธีการติดตั้ง bitdefender
big data rtn
เสียงจากทหารเรือ
แบบประเมินวินัยส่วนบุคคล กปค.กฝร.
แบบติดตามเฝ้าระวัง covid-19 กฝร.
ตรวจค้นแบบ new normal
ตรวจค้นแบบ new normal

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717   e-mail กฝร.

จำนวนผู้เยี่ยมชม 53077 ครั้ง
เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564