ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


เยี่ยมชมหน่วย

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์ ธนากร พีระพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนมินทกษัตริยาธิราช และคณะ ในโอกาสนำนักเรียนมาเยี่ยมชมเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWTS ณ กองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสาร กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.