ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


ประกาศสอบคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการจัดหาเครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

กองการฝึก กองเรือยุทธการ จะดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการจัดหาเครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำนวน ๓๐ นาย รายละเอียดตามประกาศ

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.