ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นาวาเอก ดุสิต ปิ่นแก้ว รองผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ อุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อ "เรือ ต.๙๑" อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.