ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


เครื่องฝึกปราบเรือดำน้ำ

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ Capt.Matthew Barker ผู้ช่วยทูตทหารเรือสหรัฐ/กรุงเทพฯ พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมเครื่องฝึกปราบเรือดำน้ำ ในการนี้ นาวาเอก จักษวัฏ สายวงค์ ผู้อำนวยการกองฝึกปฏิบัติการทางเรือ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ให้การรับรอง ณ กองฝึกปฏิบัติการทางเรือ กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.