ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


การฝึกยิงอาวุธของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๕
ในการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ และ พลเรือตรี ชาติชาย ทองสะอาด รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๕ ในการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ สนามฝึกยิงอาวุธหาดยาวทุ่งโปรง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.