ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นาวาเอก สุรพล ฐิตาคม รองผู้อำนวยการกองสนับสนุน กองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดสัตหีบ (ศาลาอเนกประสงค์) หมู่ที่ ๑ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงการนี้เป็นกิจกรรมที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ ของชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยร่วมกับส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และพัฒนาศาสนสถานต่าง ๆ

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.