ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ
ฝึกทบทวนเคลื่อนที่และตรวจความพร้อมของเรือ
พื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กองการฝึก กองเรือยุทธการ ทำการฝึกทบทวนเคลื่อนที่และตรวจความพร้อมของเรือ ในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีเรือเข้ารับการฝึกทบทวนฯ จำนวน ๓ ลำ ประกอบด้วย ร.ล.กันตัง เรือ ต.๘๑ และ เรือ ต.๒๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึง ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ จังหวัดตราด โดยมี นาวาเอก ชำนาญ พวงเพชร รองผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นหัวหน้าชุดฝึกทบทวนเคลื่อนที่ฯ

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.