ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ
หลักสูตรพนักงานศูนย์ยุทธการประจำเรือ

นาวาเอก ดุสิต ปิ่นแก้ว เสนาธิการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรพนักงานศูนย์ยุทธการประจำเรือ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกองการฝึก กองเรือยุทธการ (๒) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.