ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดหาเครื่องฝึกจำลองยุทธ์

พลเรือตรี สุพพัต ยุทธวงศ์ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดหาเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ FACTION ROOM1 RED FORCES CUBICLE 12 กองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสาร กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.