ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ (นนร.ชั้นปีที่ ๑)

พลเรือตรี สุพพัต ยุทธวงศ์ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ (นนร.ชั้นปีที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หน้ากองบัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ สัตหีบ ชลบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.