ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


หลักสูตรผู้บังคับการเรือ

พลเรือตรี สุพพัต ยุทธวงศ์ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ ให้เกียรติบรรยายพิเศษหัวข้อ "ข้อเตือนใจในการนำเรือ" ให้กับนักเรียนหลักสูตรผู้บังคับการเรือ ณ ห้องเรียนกองฝึกการอาวุธ กองการฝึก กองเรือยุทธการ สัตหีบ ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.