ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


วันสดุดีวีรชน

พลเรือตรี สุพพัต ยุทธวงศ์ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ กรุณาอ่านสารจากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันสดุดีวีรชน (วันกองทัพไทย) ให้กำลังพลในสังกัด เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หน้ากองบัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.