กองการฝึก กองเรือยุทธการพิพิธภัณฑ์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

เพื่อรวบรวม และอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรือ เดินเรือ การอาวุธ การป้องกันความเสียหาย ซึ่งทำการเรียนการสอนใน กองการฝึก กองเรือยุทธการ (กฝร.) และจัดแสดงให้นักเรียน ข้าราชการและประชนทั่วไปเข้ารับชม

 

ประวัติความเป็นมา

ตึกแดง เป็นตึกที่เก่าแก่ที่สุดของ กฝร. เคยใช้เป็นกองบัญชาการส่วนหน้าของกองทัพเรือ ในอดีต พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน ผู้บัญชาการทหารเรือ ในสมัยนั้น เคยใช้ตึกแห่งนี้เป็นที่บัญชาการรบกับฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีน และเคยใช้เป็นที่พักทหารที่บาดเจ็บจากยุทธนาวีที่เกาะช้าง ซึ่งลำเลียงมาโดย เรือหลวงช้าง เพื่อรอการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในลำดับต่อไป เมื่อมีการใช้ตึกแดงเป็นที่ทำงาน จึงมีตึกม้าน้ำใช้เป็นที่พำนักของ ผู้บัญชาการทหารเรือ (บ้านพัก ผบ.กฝร. ในปัจจุบัน)
นอกจากนี้ถ้าเดินขึ้นไปด้านหลังตึกม้าน้ำไม่ไกลนักจะพบร่องรอยของฐาน สำหรับติดตั้งหมู่ปืนกลที่ยิงป้องกันเครื่องบินของข้าศึกที่จะบินผ่านเข้ามาโจมตีเรือที่จอดอยู่ในท่าเรือแหลมเทียนและถังน้ำมัน นับเป็นการวางตำแหน่งอาวุธ เพื่อใช้ในการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตามแนวคิดสมัยนั้น เดิมเป็นอาคารที่ทำการ บก.มชด.เก่า เมื่อ บก.มชด. ย้ายออกไปแล้ว ได้จัดเป็นอาคารพักนายทหารสัญญาบัตรโสด ๑ (B.O.Q.๑) สำหรับนายทหารนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมที่ กฝร.

สืบเนื่องจาก ตึกแดง ตัวอาคารเก่ามาก ไม่เหมาะสมสำหรับการนำมาเป็นอาคารพักอาศัย อดีตผู้บังคับบัญชาของ กฝร. หลายท่านที่ผ่านมาได้พยายามที่จะปรับปรุงตัวอาคารให้นำมาใช้ประโยชน์ได้อีก จึงเล็งเห็นว่าควรดัดแปลงตัวอาคารให้เป็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีแนวคิดที่จะปรับปรุงตัวอาคารชั้นล่างเป็นพิพิธภัณฑ์นักรบทางเรือ และชั้นบนทำเป็นห้องสมุดยุทธวิธี เพื่อเก็บเอกสารตำรา และบรรณสารต่าง ๆ ที่กำหนดขั้นความลับไว้ เพื่อให้นายทหารนักเรียนที่มาเรียนกับ กฝร. ได้มีโอกาสมาใช้เป็นสถานที่สำหรับค้นคว้า และฝึกวางแผนต่าง ๆ ต่อมาในสมัยที่ พล.ร.ต.ไพฑูรย์ ประสพสิน ได้รับหน้าที่เป็น ผบ.กฝร. เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒ ท่านได้สืบสานความตั้งใจของอดีตผู้บังคับบัญชา จึงได้พยายามหาหนทางในการหางบประมาณ เพื่อที่จะสานฝันให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ประสานกับ อบจ.ชลบุรี ได้งบประมาณ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และสั่งการให้มีการปรับปรุงตัวอาคารให้เป็นพิพิธภัณฑ์ กฝร. อย่างจริงจัง เพื่อเป็นการรวบรวมประวัติเรื่องราวความเป็นมา และรวบรวมอุปกรณ์สิ่งของที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรือ เดินเรือ การอาวุธ ยุทธการ และสื่อสาร การป้องกันความเสียหาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เคยนำมาฝึก และทำการเรียนการสอนให้กับกำลังพลของกองทัพเรือที่ผ่านมา ซึ่งในปัจจุบันอุปกรณ์เหล่านี้ล้าสมัยแล้ว จึงนำมาจัดเก็บในพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ลูกหลานได้มีโอกาสศึกษาประวัติความเป็นมา และเพื่อให้ประวัติศาสตร์เรื่องราวยังคงอยู่คู่กับ กฝร. ต่อไป

จนถึงในยุคปัจจุบัน พล.ร.ต.ศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข ซึ่งท่านได้เข้ามารับหน้าที่เป็น ผบ.กฝร. เมื่อ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ท่านได้พยายามเร่งรัดให้ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งจะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ของ กฝร. ในวาระโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี และยังเป็นอนุสรณ์ และความภาคภูมิใจที่สำคัญให้กับอดีตข้าราชการ กฝร. ที่ได้เพียรพยายามมานะบากบั่น สร้างคน ให้เป็นกำลังหลักของ ทร. ที่มีประสิทธิภาพ สมกับคติพจน์ของ กฝร. ที่ว่า ฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ ชำนาญยุทธ ( Training To Be Expert )
อุปกรณ์ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ กฝร. ได้แก่
  • อุปกรณ์เดินเรือ การเรือ
  • อุปกรณ์เครื่องฝึกการอาวุธ
  • อุปกรณ์การป้องกันความเสียหาย
  • อุปกรณ์ศูนย์ยุทธการและสื่อสาร
  • หนังสือเอกสารคู่มือการเรียนการสอนเก่า ๆ และอื่น ๆ

 

การจัดแสดง

ชั้นล่าง จัดแสดงอุปกรณ์สาขาการอาวุธ สาขาศูนย์ยุทธการและสื่อสาร สาขาการช่างกล และป้องกันความเสียหาย สาขาเดินเรือ

ชั้นบน จัดแสดงประวัติศาสตร์ กฝร.และสื่อการเรียนการสอน

อาคารด้านหน้า จัดแสดงอุปกรณ์อาวุธต่าง ๆ ที่ปลดระวางแล้ว เช่น โดมโซนาร์ เครื่องยิงอาวุธปราบเรือดำน้ำ ท่อตอร์ปิโด แท่นยิงจรวด เป็นต้น

อาคารด้านข้าง จัดแสดงภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ของ กฝร.

ที่ตั้ง อาคารพิพิธภัณฑ์ กฝร. เลขที่ ๒๐๔๑ หมู่ ๑ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ๒๐๑๘๐ โทร. ๐๓๘ ๔๓๗ ๓๗๗, ๐ ๓๘๔๓ ๗๓๗๘ โทรสาร ๐ ๓๘๔๓ ๗๓๗๖

Web Site http://www.ftc.navy.mi.th

เจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์ ข้าราชการ ๖ นาย (สัญญาบัตร ๓ ประทวน ๒)

ค่าเข้าชม ไม่เสียค่าเข้าชม

การเข้าชม ไม่ต้องขออนุญาตเข้าชม กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะมีหนังสือถึงพิพิธภัณฑ์ กฝร.

เวลาทำการ ทุกวัน

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.0 3843 7377 , 02 475 7380 ต่อ 72717 E-Mail : [email protected]

Counter
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556