กองการฝึก กองเรือยุทธการ


ข่าว/กิจกรรม กฝร.


พิธีรับมอบโครงการปรับปรุงผิวทางเดินพร้อมปูลู่วิ่งยางสงเคราะห์บริเวณสวนแฮปปี้ และเปิดกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพและตามหาสัตว์ในสวน อ่าน [5] ครั้ง
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นาวาเอก ธนพล พิทยภัทร เสนาธิการกองการฝึก กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ นำกำลังพลในสังกัด ร่วมพิธีรับมอบโครงการปรับปรุงผิวทางเดินพร้อมปูลู่วิ่งยางสงเคราะห์บริเวณสวนแฮปปี้ และเปิดกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพและตามหาสัตว์ในสวน (Mini Zoo Walk Rally) โดยมี พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี ณ สวนแฮปปี้ กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

update : 2022-05-19 15:13:11
ประกาศผู้สอบผ่านภาคทฤษฎี และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็น พนักงานราชการ สังกัด กองการฝึก กองเรือยุทธการ อ่าน [158] ครั้ง
ตามประกาศกองเรือยุทธการ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ สังกัด กองการฝึก กองเรือยุทธการ นั้น มีผู้สอบผ่านภาคทฤษฎี และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยขอให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัว ที่ อาคารฝึกปราบเรือดำน้ำ กองฝึกปฏิบัติการทางเรือ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เวลา ๐๘๐๐ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ สามารถดูรายชื่อและรายละเอียดการปฏิบัติได้ในประกาศด้านล่าง

update : 2022-03-17 17:56:14
สนับสนุนการดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรอาวุโส รุ่นที่ ๕๔ อ่าน [63] ครั้ง
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ ให้การรับรอง พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ที่กรุณาเดินทางมาบรรยายการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ทัพเรือภาคที่ ๑ (ศคปน.ทรภ.๑) และให้การต้อนรับ พลเรือตรี รองศาสตราจารย์ นเรศ เพ็ชรนิน ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรอาวุโส รุ่นที่ ๕๔ จำนวน ๖๗ นาย ในโอกาสเดินทางมาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก ณ ห้องเบญญา กองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสาร กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

update : 2022-02-24 18:26:29
กองการฝึก กองเรือยุทธการ จะดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการจัดหาเครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อ่าน [210] ครั้ง
กองการฝึก กองเรือยุทธการ จะดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการจัดหาเครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำนวน ๓๐ นาย รายละเอียดตามประกาศ

update : 2022-02-15 11:19:51
รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการสังกัด กองการฝึก กองเรือยุทธการ อ่าน [228] ครั้ง
กองเรือยุทธการ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สังกัด กองการฝึก กองเรือยุทธการ

update : 2022-02-09 15:03:27
ประชาสัมพันธ์งานวันทหารผ่านศึก และเชิญชวนบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกผู้ยากไร้ ประจำปี ๒๕๖๕ อ่าน [25] ครั้ง
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งานวันทหารผ่านศึก และเชิญชวนบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกผู้ยากไร้ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยท่านสามารถบริจาคผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๓๘-๗-๓๑๑๙๓-๙ ชื่อบัญชี "องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก" สาขา "โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า" และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1ganuXSrjVTDOisfmOFzjtjnG8XH-Qd0E?usp=sharing

update : 2022-01-28 15:49:50
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ อ่าน [64] ครั้ง
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นาวาเอก ดุสิต ปิ่นแก้ว รองผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ อุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อ "เรือ ต.๙๑" อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

update : 2021-11-22 09:25:16
ผู้ช่วยทูตทหารเรือสหรัฐ/กรุงเทพฯ พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมเครื่องฝึกปราบเรือดำน้ำ อ่าน [113] ครั้ง
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ Capt.Matthew Barker ผู้ช่วยทูตทหารเรือสหรัฐ/กรุงเทพฯ พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมเครื่องฝึกปราบเรือดำน้ำ ในการนี้ นาวาเอก จักษวัฏ สายวงค์ ผู้อำนวยการกองฝึกปฏิบัติการทางเรือ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ให้การรับรอง ณ กองฝึกปฏิบัติการทางเรือ กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

update : 2021-11-03 16:09:07
กองการฝึก กองเรือยุทธการ นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ อ่าน [89] ครั้ง
กองการฝึก กองเรือยุทธการ นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ วัดเขาน้อย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

update : 2021-10-27 08:09:35
ประชุมเตรียมความพร้อมของสถานที่พักคอยสำหรับผู้มีความเสี่ยงสูง และติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อ่าน [70] ครั้ง
พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมของสถานที่พักคอยสำหรับผู้มีความเสี่ยงสูง และติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ (๑) ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งนี้ พลเรือตรี คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และคณะ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมด้วย

update : 2021-09-15 19:01:26
ประชุมกองบรรณาธิการนิตยสารกระดูกงู ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ อ่าน [112] ครั้ง
พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ บรรณาธิการนิตยสารกระดูกงู และ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นประธานประชุมกองบรรณาธิการนิตยสารกระดูกงู ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ (๑) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

update : 2021-07-02 16:00:03
ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ กรุณาให้เกียรติร่วมออกกำลังกายกับกำลังพลในสังกัด อ่าน [123] ครั้ง
พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ กรุณาให้เกียรติร่วมออกกำลังกายกับกำลังพลในสังกัด เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึก กองการฝึก กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

update : 2021-06-22 19:05:29
กองการฝึก กองเรือยุทธการสนับสนุนครูฝึกปืน ๗๖/๔๐ มม. อ่าน [115] ครั้ง
กองการฝึก กองเรือยุทธการ (โดย กองฝึกการอาวุธ) สนับสนุนครูฝึกปืน ๗๖/๔๐ มม. จำนวน ๕ นาย ทำการฝึกให้กับกำลังพล กองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน (พัน ร.๑ รอ. กรม ร.๑ พล.นย.) จำนวน ๔๐ นาย ซึ่งเป็นกำลังพลในการยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ กองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่พระราชวังเดิม บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

update : 2021-06-22 16:48:52
พิธีเปิดห้องตัดผม สวัสดิการ กฝร. อ่าน [193] ครั้ง
พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีเปิดห้องตัดผม สวัสดิการ กฝร. เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องตัดผม กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

update : 2021-06-17 15:26:16
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ (๕ ส) กองการฝึก กองเรือยุทธการ แบบ New Normal อ่าน [112] ครั้ง
พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ (๕ ส) กองการฝึก กองเรือยุทธการ แบบ New Normal เพื่อจัดสถานที่ทำงานให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี ปลอดภัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานยิ่งขึ้น ณ หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

update : 2021-06-17 00:53:54
ประธานประชุมกองบรรณาธิการนิตยสารกระดูกงู ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ อ่าน [102] ครั้ง
พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ บรรณาธิการนิตยสารกระดูกงู และ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นประธานประชุมกองบรรณาธิการนิตยสารกระดูกงู ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ (๑) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

update : 2021-06-17 00:52:35
กองการฝึก กองเรือยุทธการ ขอเชิญชวนทุกท่านชมวีดิทัศน์เรื่องเล่าชาวเรือ ซึ่งจะรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทัพเรือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อ่าน [59] ครั้ง
กองการฝึก กองเรือยุทธการ ขอเชิญชวนทุกท่านชมวีดิทัศน์เรื่องเล่าชาวเรือ ซึ่งจะรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทัพเรือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และตลอดจนได้ซึมซับความภาคภูมิใจร่วมกันของพวกเราชาวเรือ

update : 2021-06-03 16:15:01
ชมรมภริยากองเรือยุทธการ มอบของเยี่ยมบำรุงขวัญ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ฏิบัติงาน ในสถานที่เฝ้าระวังสังเกตอาการกองเรือยุทธการ อ่าน [71] ครั้ง
คุณสุนันท์ สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยากองเรือยุทธการ พร้อมคณะ มอบขนมจีน จำนวน ๑๐๐ ชุด ให้กับกำลังพลที่กักตัวสังเกตอาการ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารพักนายทหารสัญญาบัตรโสด ๕ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นาวาเอก ทรงศักดิ์ ศุภพันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองสนับสนุน กองการฝึก กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ โดยอาคารพักนายทหารสัญญาบัตรโสด ๕ เป็นสถานที่เฝ้าระวังสังเกตอาการ กองเรือยุทธการ เพื่อให้มีความพร้อมในการรับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นกับกำลังพลของกองเรือยุทธการ และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้ตลอดเวลา

update : 2021-05-27 00:08:44
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่าน [85] ครั้ง
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นาวาเอก สุรพล ฐิตาคม รองผู้อำนวยการกองสนับสนุน กองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดสัตหีบ (ศาลาอเนกประสงค์) หมู่ที่ ๑ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงการนี้เป็นกิจกรรมที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ ของชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยร่วมกับส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และพัฒนาศาสนสถานต่าง ๆ

update : 2021-04-05 16:10:15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ อ่าน [292] ครั้ง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ลง ๑ เมษายน ๒๕๖๔

update : 2021-04-01 20:35:52
พิธีเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมภาวะเรือนกระจก ประจำปี ๒๕๖๔ ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อ่าน [100] ครั้ง
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ นาวาเอก ชำนาญ พวงเพชร รองผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมภาวะเรือนกระจก ประจำปี ๒๕๖๔ ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

update : 2021-03-30 13:37:23
สนับสนุนการฝึกดับเพลิงให้กับกำลังพลประจำรถดับเพลิง กองการฝึก กองเรือยุทธการ อ่าน [94] ครั้ง
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ กองการฝึก กองเรือยุทธการ (โดย แผนกป้องกันความเสียหาย กองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย) สนับสนุนการฝึกดับเพลิงให้กับกำลังพลประจำรถดับเพลิง กองการฝึก กองเรือยุทธการ ณ ลานฝึกป้องกันความเสียหาย กองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

update : 2021-03-30 13:34:31
ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ศภษ.ยศ.ทร.) ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสด (LIVE) การสอนภาษาอังกฤษโดยอิงเนื้อหาจากหนังสือ EVOLVE1 สำหรับผู้ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับต้น อ่าน [186] ครั้ง
ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ศภษ.ยศ.ทร.) ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสด (LIVE) การสอนภาษาอังกฤษโดยอิงเนื้อหาจากหนังสือ EVOLVE1 สำหรับผู้ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับต้น (A1 : Beginner) ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา ๑๐๐๐ - ๑๐๕๐ เริ่มวันอังคารที่ ๙ มีนาคมนี้ โดยผู้สนใจสามารถสแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดเนื้อหาประกอบการเรียนของสัปดาห์นี้ หรือกดที่ลิงค์ด้านล่าง

update : 2021-03-09 12:18:20
กองการฝึก กองเรือยุทธการ ขอเชิญชวนข้าราชการในสังกัด เข้าไปทำแบบสำรวจ CEFR ของ ศภษ.ยศ.ทร. อ่าน [485] ครั้ง
ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ศภษ.ยศ.ทร.) กำลังพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษให้ กองทัพเรือ ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยในการพัฒนาข้อสอบนี้จำเป็นต้องเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการกองทัพเรือ (จำนวนมาก) เพื่อร่วมพัฒนาสร้างมาตรฐานข้อสอบให้เทียบได้กับกรอบ CEFR (Common European Framework of Reference for Language) ดังนั้น กองการฝึก กองเรือยุทธการ ขอเชิญชวนข้าราชการในสังกัด เข้าไปทำแบบสำรวจที่ทาง ศภษ.ยศ.ทร. ส่งมาให้ (ใช้เวลาทำแบบสำรวจประมาณ ๑๓ ถึง ๑๕ นาที)

update : 2021-03-08 09:14:59
ผู้จัดการกิจการเกษตร กองโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ และคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย กองการฝึก กองเรือยุทธการ อ่าน [297] ครั้ง
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นาวาเอก กวีศักดิ์ แก้วใส ผู้จัดการกิจการเกษตร กองโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ และคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย กองการฝึก กองเรือยุทธการ ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเรียนรู้แนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล

update : 2021-02-25 22:23:50
ภริยาผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และคณะ เยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองการฝึก กองเรือยุทธการ อ่าน [256] ครั้ง
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คุณสุนันท์ สมานรักษ์ ภริยาผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย กองการฝึก กองเรือยุทธการ ในการนี้ นาวาเอก ชำนาญ พวงเพชร รองผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ พร้อมด้วย คุณอรพิน ทะประสพ ภริยาผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ ให้การรับรอง ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

update : 2021-02-05 16:46:06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อ่าน [209] ครั้ง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

update : 2020-12-24 14:54:55
กิจกรรมพัฒนาชายหาดดงตาล เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ อ่าน [127] ครั้ง
นาวาเอก ไสว จันทร์ดา รองเสนาธิการกองการฝึก กองเรือยุทธการ นำกำลังพลในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชายหาดดงตาล เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าสโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

update : 2020-11-18 23:46:12
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางการจัดซื้อเครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ อ่าน [322] ครั้ง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง จึงขอประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางการจัดซื้อเครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ลง ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

update : 2020-11-05 15:19:35
ประชุมเพื่อเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและกรรมการดำเนินการ ประจำปี ๒๕๖๔ อ่าน [194] ครั้ง
ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด กลุ่มที่ ๑ ประชุมเพื่อเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและกรรมการดำเนินการ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

update : 2020-10-27 12:54:39
กองการฝึกกองเรือยุทธการ -ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ลง ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๓๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อ่าน [253] ครั้ง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของภาครัฐตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น กองการฝึกกองเรือยุทธการ ได้ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่ใส และตรวจสอบได้ ลง ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

update : 2020-10-26 15:15:33
กองการฝึกกองเรือยุทธการ ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วงเงิน ๓๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อ่าน [252] ครั้ง
ตามที่ กองการฝึกกองเรือยุทธการ ได้มีประกาศกองการฝึกกองเรือยุทธการ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ลง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รายการจัดซื้อเครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ วงเงิน ๓๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น กองการฝึกกองเรือยุทธการ ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

update : 2020-10-26 15:14:11
ชุดตรวจกองข่าว กองเรือยุทธการ สุ่มปัสสาวะพลทหาร เพื่อหาสารเสพติด อ่าน [114] ครั้ง
ชุดตรวจกองข่าว กองเรือยุทธการ สุ่มปัสสาวะพลทหาร เพื่อหาสารเสพติด เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารกราบพักทหาร ๕ กองการปกครอง กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

update : 2020-10-14 22:58:17
พบทั้งหมด 33 รายการ | รวมทั้งหมด 7 หน้า |       1 [2][3][4][5][6] หน้าถัดไป>>

ค้นหาข่าว

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.