ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ

หน่วยรับผิดชอบ : กองพัฒนาและประเมินผลการฝึก| กองฝึกเดินเรือและการเรือ| กองฝึกการอาวุธ| กองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสาร|
กองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย| กองฝึกปฏิบัติการทางเรือ| ทั้งหมด


หลักสูตรตามแผนการฝึกและศึกษา กฝร. ประจำปีงบประมาณ 2564

หลักสูตร ชั้นยศ/คุณสมบัติ ตั้งแต่ ถึง ประมวลหลักสูตร
ผบ.เรือ ร.อ.-น.ท. 09/08/2564 10/09/2564 1135
พลทหารใหม่ กร. พรรคกลิน พลทหารใหม่ 01/07/2564 01/08/2564 4309
พลทหารใหม่ กร. เหล่าทหารการปืน พลทหารใหม่ 01/07/2564 01/08/2564 2330
พลทหารใหม่ กร. เหล่าทหารสามัญ พลทหารใหม่ 22/06/2564 16/07/2564 1318
ล่าทำลายทุ่นระเบิด (สัญญาบัตร) ร.ต.-น.ต. 07/06/2564 09/07/2564 6103
ผบ.เรือขนาดเล็ก (นว.ข.) ร.ต.-ร.อ.(นว.ข.) 07/06/2564 06/08/2564 1111
จ่าใหม่พรรคกลิน จ.ต.-จ.ท.(กล.) 17/05/2564 09/07/2564 4208
จ่าใหม่เหล่าทหารสามัญ จ่าใหม่เหล่าทหารสามัญ 10/05/2564 02/07/2564 1217
นายทหารใหม่พรรคกลิน (รร.นร.) ร.ต.-ร.ท.(กล.) 01/02/2564 26/03/2564 4122
จ่าใหม่เหล่าทหารการปืน จ่าใหม่เหล่าทหารการปืน 10/05/2564 16/07/2564 2206
พลทหารใหม่ กร. พรรคกลิน พลทหารใหม่ 01/04/2564 01/05/2564 4309
พลทหารใหม่ กร. เหล่าทหารการปืน พลทหารใหม่ 01/04/2564 01/05/2564 2330
พลทหารใหม่ กร. เหล่าทหารสามัญ พลทหารใหม่ 01/04/2564 01/05/2564 1318
นายทหารปราบเรือดำน้ำและควบคุมอากาศยานปราบเรือดำน้ำ ร.ต. - น.ต. (ทุกพรรคเหล่า) 11/01/2564 19/03/2564 6107
อาชีพพันจ่าเอกเหล่าทหารสามัญ พ.จ.อ.(เหล่าทหารสามัญ) 01/02/2564 26/03/2564 1215
ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 สังกัด ทร. นศท.ชั้นปีที่ 4 13/01/2564 19/01/2564 1508
อาชีพพันจ่าเอกการอาวุธ พ.จ.อ.(เหล่าทหารปืน,อาวุธใต้น้ำ) 11/01/2564 19/03/2564 2217
นายทหารป้องกันความเสียหาย ร.ต.-น.อ.(พ) 11/01/2564 01/02/2564 5103
นักศึกษาวิชาทหารส่วนของ กร. ชั้นปีที่ 5 นศท.ชั้นปีที่ 5 05/01/2564 21/01/2564 1123
เจ้าหน้าที่ประจำปืน 76/62 มม. ออโตเมลารา จ.ต.-พ.จ.อ. 21/06/2564 16/07/2564 2202
ต้นปืนและนายทหารอาวุธนำวิถี ร.ต.-น.ต.(นว.ก.) 07/06/2564 13/08/2564 2127
การป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ (ปฏิบัติระดับต้น) จ.ต.-พ.จ.อ. 15/02/2564 19/02/2564 1221
นักศึกษาวิชาทหารภาคทฤษฎีชั้นปีที่ 3 นศท.ชั้นปีที่ 3 01/07/2564 31/07/2564
อาชีพพันจ่าเอกพรรคกลิน พ.จ.อ.(กล.) 11/01/2564 05/03/2564 4206
การดับเพลิงและกู้ภัย (ประทวน) จ.ต. - พ.จ.อ. 07/06/2564 25/06/2564 5205

พบทั้งหมด 42 รายการ | รวมทั้งหมด 2 หน้า |       << ย้อนกลับ "; for($i=1; $i<$Num_Pages; $i++){ if($i != $Page) echo "[$i]"; else echo " $i "; } /*สร้างปุ่มเดินหน้า */ if($Page!=$Num_Pages) echo " หน้าถัดไป>> "; mysql_close(); ?>
หน่วยรับผิดชอบ : กองพัฒนาและประเมินผลการฝึก| กองฝึกเดินเรือและการเรือ| กองฝึกการอาวุธ| กองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสาร|
กองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย| กองฝึกปฏิบัติการทางเรือ| ทั้งหมด

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.