การดำเนินการ ปีงบประมาณ 2554 - 2563

การยืดอายุการใช้งานเครื่องฝึก อ่านแล้ว [117]
ประยุกต์ให้โปรแกรมเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ สามารถทำงานบน Hard Ware รุ่นใหม่ ๆ โดยที่ยังใช้ระบบปฏิบัติการเก่า (OS) โดย กอง สน.กฝร.

ปีงบประมาณ : 2554
การดับเพลิงในห้องอับอากาศ อ่านแล้ว [77]
เทคนิคการดับไฟในที่อับอากาศ ที่ลดอันตรายจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ผู้สั่งการในที่เกิดเหตุ สามารถประเมินความเสี่ยงอันตรายได้ สามารถควบคุมสถานการณ์ ได้เร็ว โดย กฝล.กฝร.

ปีงบประมาณ : 2554
เทคนิคการแก้ไขข้อขัดข้องปืน 76/62 ออโตเมลารา อ่านแล้ว [79]
สามารถทำความสะอาดกระปอกปืน ให้สะอาดหมดจดไม่มีน้ำทะเลตกค้างภายหลังการยิงได้ โดย กฝอ.กฝร.

ปีงบประมาณ : 2555
การตั้งลิ้นเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 4 สูบโดยหมุนเครื่อง 1 รอบ อ่านแล้ว [71]
สามารถตั้งลิ้นเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 4 สูบ ได้ เมื่อหมุนเครื่องครบ 2 รอบ โดย กฝล.กฝร.

ปีงบประมาณ : 2555
เทคนิคการเพิ่มศักยภาพในการค้นหาและกู้ภัยโดยใช้ Night Cam อ่านแล้ว [76]
ช่วยให้การฝึกการค้นหา มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยครูฝึกสามารถติดตามสถานการณ์การฝึกได้ตลอดเวลา โดย กฝล.กฝร.

ปีงบประมาณ : 2556

พบทั้งหมด 15 รายการ | รวมทั้งหมด 3 หน้า |       1 [2] หน้าถัดไป>>


แบบฟอร์มขอนำองค์ความรู้ไปใช้ แบบฟอร์มติดตามองค์ความรู้
 การจัดการความรู้ กฝร.