ติดต่อเรา

QR-OFLC

ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย กฝร.

เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

E-mail : [email protected]

FB ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีไทย กองการฝึก กองเรือยุทธการ

 

 

น.ท.ศรีกรุง ใจอินทร์

มือถือ 084 022 1844 โทร. 02 475 7380 ต่อ 72206

ร.อ.ไพฑูรย์ สุหิตาวงษ์

มือถือ 089 405 9537 โทร. 02 475 7380 ต่อ 72164

ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย กฝร.