ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย กฝร.

ยินดีต้อนรับ

ถ้าหากจะกล่าวถึง กองการฝึก กองเรือยุทธการ โดยส่วนใหญ่ก็จะทราบดีว่าเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการฝึกกำลังพลของ กองเรือยุทธการ พัฒนาการฝึกจัดทำแบบฝึกและคู่มือการฝึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการฝึกกำลังพลทดแทนและกำลังพลสำรอง ให้แก่ กองเรือยุทธการ แต่น้อยคนที่จะรู้ว่า กฝร. มีศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ที่น่าสนใจไม่....องค์ความรู้นักรบทางเรือ คือ

"ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย กองการฝึก กองเรือยุทธการ" โดยสามารถร่วมมือระหว่าง กฝร. และ มูลนิธีรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth safe Fondation)

ช่วงเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 พล.ร.อ.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้กรุณาเป็นประธานเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย กฝร. โดยมี พล.ร.ต.เบญญา บุญส่ง ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ ให้การรับรอง ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย กฝร. (หลังอาคารกราบพักทหาร 6) ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ถือเป็นความภูมิใจของกำลังพล กฝร. เป็นอย่างยิ่ง

ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย กฝร.