กองการฝึก กองเรือยุทธการ

หลักสูตรดับเพลิง

การขอเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การป้องกันความเสียหาย" จากหน่วยงานหรือบริษัทเอกชน

หน่วยงานหรือบริษัทฯ ให้ดำเนินการประสานกับ แผนกป้องกันความเสียหาย กองฝึกการช่างกล กฝร. โดยตรง (โทร.02-475-7380 ต่อ 72756, 72757) เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม กฝร.จะดำเนินการออกใบรับรองให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น (Basic Fire Fighting Course) ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
2. หลักสูตรดับเพลิงระดับกลาง (Intermediate Fire Fighting Course) ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน
3.หลักสูตรทบทวนการดับเพลิง (Refresh Fire Fighting Course)ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
4. หลักสูตรดับไฟระดับต้น (Elementary Fire Fighting Course) ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน

 

 

ภาพตัวอย่างการสนับสนุนการฝึกให้แก่หน่วยงานเอกชน

บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8-9 มี.ค.48

- หลักสูตรดับเพลิงระดับกลาง

บริษัท Siam Yamaha (In-House Training) ระหว่างวันที่ 5-8 ก.ค.48

- หลักสูตรดับเพลิงระดับต้น

- การฝึกซ้อมหนีไฟในสถานที่ประกอบการ

บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด เมื่อวันที่ 20 ก.ค.48
- การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

อบต. บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7-9 ก.ย.48
 
- การฝึกอบรมการดับไฟระดับต้น

บริษัท ไทยแท้งค์ เทอร์มินัล จำกัด เมื่อวันที่ 21 ก.ย.48
- หลักสูตรทบทวนการดับเพลิง

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.