ศูนย์การเรียนรู้กองการฝึกกองเรือยุทธการ

สนใจสอบถามที่ ห้องสมุด แผนกพัฒนาการฝึก กองพัฒนาและประเมินผลการฝึก
กองการฝึก กองเรือยุทธการ สัตหีบ ชลบุรี 20180 โทร 02-475-7380 ต่อ 72330 หรือ [email protected]