นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๒ ฉบับที่ ๗๓๒


ฉบับเดือน กันยายน ๒๕๖๐

ภาพปก : มหกรรมทางเรือนานาชาติ (ASEAN IFR 2017)
เนื่องในโอกาสครบครอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน
การจัดกิจกรรมทางทะเลซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักในการเฉลิมฉลองในโอกาสครบครอบ ๕๐ ปี
การก่อตั้งอาเซียน ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐
ณ พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
บทความที่น่าสนใจ

ลึกใต้ทะเล ๖๐๐ ฟุต ในเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์
โดย Smooth-sea

นำเสนอ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการลงไปสังเกตการณ์ฝึก Guardian Sea 2017 ภายในเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของ ทร.สหรัฐฯ

มหกรรมทางเรือนานาชาติ (ASEAN IFR 2017) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน
โดย น.อ.ปิยะมินทร์ ถนัดอักษร

นำเสนอ การจัดกิจกรรมทางทะเลที่ถือเป็นกิจกรรมหลักในการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียน โดยกองทัพเรือรับผิดชอบการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งฉบับนี้เสนอเป็นตอนแรกเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพิธีสวนสนามทางเรือ (Fleet Review)

ไททานิก (Titanic) : บิสมาร์ค (Bismarck)
โดย พล.ร.อ.สามารถ จำปีรัตน์

นำเสนอ ตอนที่ ๑๒ "สุสานนาซี ที่ห้าพันเมตร"

บทเรียนจากวอนซาน
โดย น.ต.ธารไชยยันต์ ตันติอำนวย

นำเสนอ บทเรียนด้านสงครามทุ่นระเบิดจากวอนซานในช่วงสงครามเกาหลี ทำให้สหรัฐฯ ต้องนำมาคิดวิเคราะห์ และปรับปรุงหลักการสงครามทุ่นระเบิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกำลังด้านสงครามทุ่นระเบิดของสหรัฐฯ
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ